Stefan Vlaston
Foto: Arhiva personala
 documente
(26 Oct 2010) DOC, 842KB

Universitari, vi se pregateste ceva!

de Stefan Vlaston CampusNews

Marţi, 26 octombrie 2010, 23:20    NEWS | OPINII

Print YM E-mail Mai mare| Mai mic Comentarii

Potrivit unui document ce contine amendamentele discutate in guvern duminica trecuta, referitoare la invatamantul superior se poate trage concluzia ca statul s-a hotarat, in sfarsit, sa ia haturile in mana si sa puna ordine in invatamantul superior, de stat sau privat.

La toate vaicarerile privind incalcarea autonomiei universitare se poate raspunde intr-un singur fel: autonomia universitara nu poate fi un paravan in spatele caruia sa functioneze "fabricile de diplome". 

Statul este responsabil in fata cetatenilor pentru legalitatea, calitatea, nenocivitatea produselor si serviciilor aflate in piata. Inclusiv pentru serviciile educationale. Parinti si tineri simpli, fara prea multe informatii, mizeaza pe protectia statului cand isi aleg facultatea si universitatea pentru a continua studiile. Exact ca atunci cand cumpara medicamente dintr-o farmacie. 

Toate fenomenele nocive din invatamantul superior al ultimilor 20 de ani ar fi fost mult atenuate, daca statul si-ar fi luat in serios misiunea de a proteja cetatenii de tendinta unora de a-i pacali si excroca de bani, vanzandu-le diplome fara nicio valoare in piata muncii. Simple petice de hartie.

Cele mai importante articole sunt mentionate mai jos, cu scurte comentarii, iar documentul in integralitate, in atasament. 

Sub rezerva mentinerii pana la final a acestor prevederi.

Ar fi pacat sa nu avem o lege asa de buna, prin angajarea raspunderii sau altfel, repectand procedurile parlamentare, guvernul avand totusi majoritate parlamentara.

Art. 111 (3) Cuantumul minim al taxei de scolarizare, identic pentru institutiile de invatamant superior publice si private, este stabilit anual de catre Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, pe cicluri, domenii si forme de studii.

Reglementarea interzice taxele de dumping, practicate de anumite universitati (vezi cazul Spiru Haret, unde taxele erau de 2-300 euro)

Art 112 (1) Diplomele corespunzatoare programelor de studii universitare sunt inscrisuri oficiale si nu pot fi emise decat de institutiile acreditate, pentru programele si formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu (...)
Nerespectarea acestor prevederi constituie infractiune de fals material in inscrisuri oficiale si se pedepseste conform legii penale.

Articolul pedepseste penal acele conduceri de universitati care falsifica diplome, sau elibereaa diplome pentru programe de studii neacreditate.

Art. 116. (1) Raspunderea publica obliga orice institutie de invatamant superior de stat sau particulara:
a) sa respecte legislatia in vigoare, Carta proprie si politicile nationale si europene in domeniul invatamantului superior;
b) sa aplice si sa se supuna reglementarilor in vigoare referitoare la asigurarea si evaluarea calitatii in invatamantul superior;
c) sa respecte politicile de echitate si etica universitara, cuprinse in codul de etica si deontologie profesionala aprobat de Senatul universitar;
d) sa asigure eficienta manageriala si eficienta cheltuirii banului public;
e) sa asigure transparenta tuturor deciziilor si activitatilor sale, conform legislatiei in vigoare;
f) sa respecte libertatea academica a personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, precum si drepturile si libertatile studentilor.

Toata arhitectura legii se bazeaza pe respectarea articolului referitor la raspunderea publica. In cuprinsul legii sunt prevazute pedepse aspre pentru incalcarea acestui articol, constatarea fiind facuta de Comisia de Etica.

Art 158 (1) Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de conducere a doctoratelor inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si persoanele care au obtinut atestatul de abilitare, avand cel putin functia de lector universitar, respectiv de cercetator stiintific gradul III.

O noutate absoluta! Chiar si un lector sau conferentiar poate sa fie conducator de doctorat, ceeace pana acum nu era posibil. Atestatul de abilitare este explicat intr-un articol nou, mai jos si constituie incercarea de a separa ¬graul de neghina¬, in inflatia de titluri academice si doctorale, date pe bani sau clientelism politic.

Art 176 (2) Institutiile de invatamant superior au obligatia de a furniza Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului datele solicitate de acesta cu respectarea prevederilor legale. 

Refuzul sau raportarea falsa incalca principiul raspunderii publice si duce la sanctiunile prevazute de lege.

(3) Institutiile de invatamant superior care refuza sa faca publice datele de interes public solicitate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau oricare alta persoana fizica sau juridica, incalca principiul raspunderii publice si duce la sanctiuni.

Art. 117 a) revoca ordinul de confirmare al rectorului, in baza recomandarii Consiliului de Etica si Management Universitar, cu consultarea Senatului universitar. b) reduce sau elimina temporar sau definitiv accesul la finantarile din surse publice, la propunerea Consiliului de Etica si Management Universitar. c) propune Guvernului initierea unui proiect de lege de reorganizare sau desfiintare a institutiei de invatamant superior in cauza.

2) Constatarea incalcarii obligatiilor prevazute la art. 116 se face de catre Consiliul de Etica si Management Universitar
Aici este miezul "afectarii" autonomiei universitare. 

Ministrul este "paznicul" desemnat de stat, de guvern, sa apere legalitatea, nenocivitatea si calitatea proceselor din invatamantul superior. Este normal sa aiba si parghiile necesare.

Art. 120 (4) Carta universitara nu poate contine prevederi contrare legislatiei in vigoare. Nerespectarea legilor in continutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.

(5) Carta universitara se adopta dupa avizul conform al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Se introduce un filtru in plus pentru ca sa nu apara in Carta universitara tot felul de "minuni" care consacra privilegii si ilegalitati.

Art 122 (1) Institutiile de invatamant superior adopta un cod de etica si deontologie profesionala universitara. 

Acesta face parte din Carta universitara si include obligatoriu:
a) stabilirea situatiilor de conflicte de interese si incompatibilitati;
b) prevederea ca soti, afini si rude pana la gradul III, inclusiv, nu pot ocupa functii astfel incat unul sau una sa se afle fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala directa la orice nivel in aceeasi universitate, si nu pot fi numiti in comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale caror decizii afecteaza direct sotii, rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv;

Prima prevedere foarte clara antinepotism. Si inca la nivel de universitate, nu de facultate, cum iesise legea de la Camera Deputatilor. 

c) masurile educationale, administrative si tehnice care se iau pentru garantarea originalitatii lucrarilor de licenta, master, doctorat, articolelor stiintifice sau a altor asemenea lucrari, precum si sanctiunile aferente;

Art. 134 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza anual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii in institutiile de invatamant superior publice si private din Romania.

(2) Fiecare institutie de invatamant superior elaboreaza si aplica propriul regulament de organizare a admiterii in programele de studii oferite. Prevederile acestui regulament sunt concordante in continut cu metodologia-cadru prevazuta la alin. (1).


Chiar si admiterea in universitati trebuie sa urmeze o anumita metodologie, nu asa, haideti cu totii sa va facem titrati si doctori, daca aveti bani sa platiti diplomele!

Art. 135 1) Examenele de finalizare a studiilor in invatamantul superior sunt: (..)

(2) Examenele prevazute la alin. (1) se organizeaza si se desfasoara numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar si care respecta metodologia-cadru aprobata de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Examenele de absolvire nu se mai desfasoara "la calculator", doar cu sustinerea tezei de licenta, cumparata din targ, in cateva fraze invatate pe dinafara. 

Art. 138 Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin incalcarea prevederilor codului de etica si deontologie universitara.

Aici exista o problema constitutionala: din cate stiu, dupa intrarea in circuitul civil, o diploma nu poate fi anulata de emitator, pentru ca incalca principiul separatiei atributiilor in stat. Ea poate fi anulata doar de instanta.

Art. 142 1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenta si stabilirea numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in cadrul programului se realizeaza prin hotarare a Guvernului, in urma evaluarii externe realizata de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (EQAR) . 

Aceeasi prevedere pentru studiile de master.


In sfarsit, experimente de tipul Spiru Haret, cu 3-400.000 de studenti inmatriculati, la doar 700 de profesori titulari, ar trebui sa nu se mai poate produce.

Art 163 (1) In cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesionala, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare (...)
poate lua urmatoarele masuri, alternativ sau simultan:
a) retragerea calitatii de conducator de doctorat sau a atestatului de abilitare;
b) retragerea titlului de doctor.
c) retragerea acreditarii scolii doctorale, ce implica retragerea dreptului scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi;

4) Conducatorii de doctorat sunt evaluati o data la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la propunerea CNATDCU

Art 177 (3) Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii si a clasificarii universitatilor se realizeaza pe baza unei metodologii de evaluare propusa de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si aprobate prin hotarare a Guvernului, in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) Evaluarea prevazuta la alin. (3) se face de catre un consortiu format din: ARACIS, incluzand reprezentanti ai studentilor, CCCDI, CNATDCU si un organism international cu competente in domeniul ierarhizarii si clasificarii institutiilor de invatamant selectat pe baza de concurs.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, facuta conform prevederilor alin. (3), se face numai de catre un organism international cu competenta in domeniul ierarhizarii si clasificarii institutiilor de invatamant superior sau o agentie de asigurare a calitatii inregistrata in EQAR, din strainatate.

Iarasi o prevedere "bomba"! Este ceea ce am cerut de multa vreme, evaluarea realizata exclusiv de o agentie straina!

Art 184 (4) Universitatile care admit in programele lor de studii mai multi studenti decat capacitatea de scolarizare, aprobata conform prezentei legi, incalca raspunderea lor publica si sunt sanctionate in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art 192. (4) Senatul universitar stabileste o comisie de selectie si de recrutare a rectorului formata, in proportie de 50%, din membri ai universitatii si, in proportie de 50%, din personalitati stiintifice si academice din afara universitatii, din tara si din strainatate. 

Aceasta comisie contine minimum 12 membri, dintre care cel putin un reprezentant al studentilor desemnati de catre studentii din senat.


Art. 195 (7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit cel mult o data, in urma unui nou concurs, conform prevederilor cartei universitatii. O persoana nu poate fi rector al aceleiasi institutii de invatamant superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada in care s-au derulat mandatele si de intreruperile acestora.

Ar trebui extinsa propunerea si pentru decani si directori de departament.

(14) Durata mandatului de decan si director de departament este de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit cel mult o data, in urma unui nou concurs, conform prevederilor cartei universitatii. O persoana nu poate fi decan sau director de departament al aceleiasi institutii de invatamant superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada in care s-au derulat mandatele si de intreruperile acestora

Art. 196 (1) Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproductie nu se cumuleaza.

Art. 200 (1) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului constituie registre de experti si se sprijina pe organisme consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS), Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare (CCCDI) Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS), Consiliul National al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul National pentru Calificari Universitare (CNCU), Consiliul de Etica si Management Universitar (CEMU) si Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, (CNECSDTI). 

Din aceste organisme pot face parte cadre didactice, cercetatori, membri ai Academiei Romane si ai unor institutii de cultura, reprezentanti ai mediului de afaceri, precum si un membru student in CEMU si CNCU si un student cu statut de observator in CNFIS. Bugetele acestor organisme sunt gestionate de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)


Prea multe Consilii si Comitete. Este o greseala. Ce bazin de functii pentru clientele!

Art 204 (4) Executia bugetara anuala a institutiilor de invatamant superior este publica

Art. 205 (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura finantarea de baza pentru universitatile publice, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu si per limba de predare. 

Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigura dezvoltarea sustenabila si competitiva a societatii, iar, in interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine plasate programe in ierarhia calitatii acestora, numarul de granturi de studii alocate unui program variind in functie de pozitia programului in aceasta ierahie.

(5) Finantarea de baza este multianuala, asigurandu-se pe toata durata unui ciclu de studii.

Art. 213 (2) In caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare revine fondatorilor.

Art 270 (1) Activitatile didactice care exced o norma didactica stabilita conform Art. 275 sunt remunerate in regim de plata cu ora. Numarul maxim de ore platite in regim de plata cu ora, indiferent de institutia la care se efectueaza, nu poate depasi norma didactica minima prevazuta la Art. 275 alin. (10) si (11).

(2) Suma totala a orelor de munca dintr-o norma universitara intreaga, realizata prin cumularea activitatilor prevazute in norma didactica, norma de cercetare si a activitatilor didactice remunerate in regim de plata cu ora, realizate in cadrul unei institutii sau a mai multor institutii, considerandu-se ca unei ore conventionale ii corespund doua ore fizice, este de 40 de ore fizice pe saptamana, fara a se putea depasi aceasta valoare.

Articol care interzice cumulul de norme, functii si salarii, de ajunsesera unii sa castige si zece mii de euro pe luna.

(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite in institutiile publice ale statului sau desfasoara activitati specifice functiei publice in ministere sau alte organe de specialitate ale statului pot desfasura activitati didactice aferente unei norme didactice, pana la limita unei norme didactice minime, prevazute de Art. 275  alin. (10) si (11).

Art 271 (1) Personalul didactic si de cercetare se pensioneaza la implinirea conditiilor de varsta standard pentru pensionare, conform legii.

(2) In invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare. Mandatele functiilor de conducere sau de administrare inceteaza de drept in cazul persoanelor care au implinit varsta de pensionare.
Adio functii de conducere pana la 90 de ani! Inclusiv in privat!

(4) Cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza la implinirea conditiilor de varsta standard pentru pensionare, conform legii. si pot: 
a) conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implinirea varstei de 70 de ani; 
b) dupa implinirea varstei de 65 de ani pot conduce noi studenti-doctoranzi numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care nu implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului respectiv.

Art 277 (4) Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, se interzice ocuparea de catre soti, afini si rude pana la gradul III, inclusiv, a functiilor prin care unul sau una se afla fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala directa la orice nivel in aceeasi universitate.

(5) Incalcarea prevederilor alin. (3) si (4) duce la invalidarea concursului, incetarea de drept a contractului si la penalizarea celor vinovati pe baza metodologiei prevazute la alin. (1).
(6) Constituie abateri grave de la buna conduita in activitatea stiintifica si universitara:
a) plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori;
b) confectionarea de rezultate sau inlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare.

Art 277 (7) Se interzice ocuparea posturilor didactice si de cercetare de catre persoane dovedite ca au realizat abateri grave de la buna conduita in activitatea stiintifica si universitara. Se anuleaza concursul pentru un post didactic ocupat, iar contractul de munca inceteaza de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit ca o persoana a realizat abateri grave de la buna conduita in activitatea stiintifica si universitara. Constatarea abaterilor de face de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, conform legii.
 
(6) Constituie abateri grave de la buna conduita in activitatea stiintifica si universitara:
a) plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori;
b) confectionarea de rezultate sau inlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare.

(7) Se interzice ocuparea posturilor didactice si de cercetare de catre persoane dovedite ca au realizat abateri grave de la buna conduita in activitatea stiintifica si universitara. Se anuleaza concursul pentru un post didactic ocupat, iar contractul de munca inceteaza de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit ca o persoana a realizat abateri grave de la buna conduita in activitatea stiintifica si universitara. 

Constatarea abaterilor de face de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, conform legii. 


Un articol antiplagiat foarte puternic, inclusiv cu precizarea organismului care costata plagiatul.

Art. Nou (1) Abilitarea consta in: 
a) redactarea unei teze de abilitare; 
b) sustinerea publica a tezei de abilitare in fata unei comisii de specialitate numite de CNATDCU si formata din cel putin 3 persoane, cadre didactice sau de cercetare abilitate sau profesori universitari sau cercetatori stiintifici gradul I, sau persoane din strainatate cu titluri echivalente sau conducatori de doctorat;
c) admiterea tezei de abilitare in urma sustinerii publice;
d) obtinerea atestatului de abilitare. 
(2) Teza de abilitare releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare. Teza prezinta in mod documentat realizarile profesionale deja obtinute, care probeaza originalitatea si relevanta contributiilor academice, stiintifice si profesionale, care anticipeaza o dezvoltare independenta a viitoarei cariere de cercetare si/ sau universitare.
(3) Pot sustine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor in stiinta. 
(4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata CNATDCU. 
(5) Acordarea atestatului de abilitare este propusa de CNATDCU si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Criteriile profesionale si stiintifice minime pentru obtinerea abilitarii sunt identice cu cele pentru obtinerea titlului de profesor universitar.
Cum spuneam, abilitarea incearca sa separe ¬graul de neghina¬, in inflatia de titluri universitare si doctorale existente la noi.
Articole noi 
Art. 1 Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
¬ (3)Membrii Consiliului National de Etica trebuie sa fie persoane cu activitate recunoscuta in cercetarea stiintifica, dezvoltare sau inovare, sau specialisti in domeniul juridic sau al eticii cercetarii.
1) Litera f) a articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
¬f) analizeaza cazurile referitoare la incalcarea regulilor de buna conduita, in urma sesizarilor sau prin autosesizare, si emite hotarari prin care se stabileste vinovatia sau nevinovatia persoanei sau persoanelor in cauza; in cazurile hotararilor privind vinovatia, hotararile fixeaza si sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate;¬
(2) Litera a) a articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
¬a) urmaresc in cadrul unitatilor sau al institutiilor respectarea Codului de etica si deontologie profesionala al personalului de cercetare-dezvoltare si a codurilor de etica specifice domeniului;¬
(3) Alineatul (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
¬ (1) In cazul abaterilor de la buna conduita, sesizate in scris, sau constatate in urma autosesizarii, procedura urmata de comisiile de etica cuprinde urmatoarele etape:
a) informarea in scris a persoanei/persoanelor incriminate cu privire la inceperea anchetei, motivele si dovezile existente, cu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii autorului sesizarii;
b) analiza dovezilor aduse in sesizare, a raspunsului persoanei/persoanelor incriminate, precum si a oricaror alte informatii si dovezi disponibile in interiorul institutiei sau in spatiul public;
Este vorba de o suita de articole care incearca sa puna ordine in cercetarea universitara.
O lege foarte buna, in partea de invatamant universitar, care daca va trece va pune, in sfarsit, ordine in "industria de diplome" universitare si doctorale.

Citeste mai multe despre     |   |   |   |   |   |   |   |   | 

  
5725 vizualizari
 • -1 (1 vot)    
  nu sunt de acord cu tonul articolului (Miercuri, 27 octombrie 2010, 3:55)

  sile [anonim]

  Este on ton agresiv, ca si cum toti universitarii sunt niste profitori ordinari fara valoare. Ceva de genul "o sa vedeti voi!". Exista universitari, chiar multi, care muncesc mult, sunt modesti, ba au si valoare. Cu ei ce facem? Ne-am obisnuit sa vedem, in ultimul timp, in universitari dusmanul de clasa. E o manipulare ordinara. Asa cum va fi pus la punct sistemul economic, judiciar si politic, tot asa se va face ordine si in universitati. Toate sunt legate si nu exista insule de legalitate si perfectiune. Intr-o societate bolnava, nu exista subsisteme sanatoase.
  • +1 (1 vot)    
   Imi pare rau (Miercuri, 27 octombrie 2010, 8:24)

   Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui sile

   Daca asa pare. Iar sintagma "Vi se pregateste ceva" se refera si la lucrurile bune, pentru unii.

   Ce sa facem, sa asteptam cu sistemul universitar pana se pune ordine in celelalte sisteme? Daca nu pot fi puse in ordine simultan? De unde ceva trebuie inceput. De ce nu de aici?
   • 0 (0 voturi)    
    curiozitate (Miercuri, 27 octombrie 2010, 8:55)

    Vasilica [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

    Domnule Vlaston o intrebare: vi se pare normal ca un lector sa castige 1100 RON pe luna? Pe vremea lui Ceausescu un cadru universitar avea alt statut fata de profesorii din invatamantul preuniversitar. Nu e normal ca un profesor ce are doctoratul, si se presupune ca face parte din elita specialistilor in domeniul sau, si in plus trebuie sa pregateasca viitorii specialisti ai tarii, sa fie si remunerat pe masura? In plus, o problema reala: cand se vorbeste de salariile universitarilor se evidentiaza doar exceptiile(care sa recunoastem sunt rezultanta unor conjuncturi si legaturi "periculoase") si nu se discuta de problemele asistentilor, preparatorilor, lectorilor, conferentiarilor, care sunt platiti jalnic.
    • +2 (2 voturi)    
     Asa e bugetul (Miercuri, 27 octombrie 2010, 9:05)

     Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui Vasilica

     Acum Dar nu poate sa faca si altceva? Alte joburi, in privat? La companii, banci sau altceva? ca nu-mi inchipui ca se pregateste non-stop.
     • -1 (1 vot)    
      nedumerire si mai mare (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:25)

      Vasilica [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

      Pai dvs. ca fost profesor imi recomandati sa imi iau al doilea job? Daca ati fi lucrat in mediul universitar ati fi stiut ca "din fericire", munca unui cadru didactic presupune ore intregi de studiu si pregatire. Merg la serviciu la 8 dimineata si vin seara pe la 19-20. O carte de specialitate o comand in UK cu 100-150 de EUR.
      Sa imi iau un job de noapte? Bun sfat. Sau sa plec intr-o banca? Pai cine mai lucreaza in universitati, absolventii de Spiru Haret?
      Domnule Vlaston, din cate stiu(si stiu prea bine), un pompier(fara doctorat si facultate) castiga catre 2000 RON. Sa nu imi spuneti ca stinge incendii toata ziua si ca isi risca viata. Si eu imi mananc nervii si sanatatea cu imbecili, viitori ingineri, care confunda "h-ul" de pe o schema, cu orele. Nu imi vorbiti de bugete pentru ca nu aveti pregatire economica. Intr-o societate normala trebuie sa existe o ierarhie a recompensarii muncii, in stricta corespondenta cu pregatirea ta. Sper sa nu invocati legea cererii si a ofertei pentru ca acest concept e perimat inclusiv in comert.
      • +2 (2 voturi)    
       De ce (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:52)

       Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui Vasilica

       Primiti toti candidatii in facultati? Faceti selectie. E simplu.
       • 0 (0 voturi)    
        admitere (Miercuri, 27 octombrie 2010, 12:26)

        sinia [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

        In momentul in care a aparut nota de la bacalureat ca un criteriu de selectie, ne-a scazut brusc calitatea. A fost doar o coincidenta sau o cauza nu stiu. La noi in facultate cel putin.
       • 0 (0 voturi)    
        :) (Miercuri, 27 octombrie 2010, 21:19)

        Paul [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

        Atunci ar trebui sa fim platiti in functie de nr studentilor din anul I. Sa platesti in fc. de nr de studenti echivalenti si sa cer calitate este intre inocenta sau prostie.
     • -1 (1 vot)    
      Ba chiar se pregăteşte!... (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:39)

      Paganel [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

      ... stimate domnule Vlaston! Dacă trebuie să-şi pregătească noi cursuri şi seminarii pentru disciplinele la care este titular, iar pregătirea lor înseamnă cercetare originală, documentare în arhive şi biblioteci, prelucrarea informaţiei, tehnoredactarea suporturilor de curs/seminar/laborator, vă asigur eu că nici week-enduri, concediu şi poate nopţi libere nu prea mai există! Ca să nu mai spun că, într-o asemenea situaţie, ca săşi poată plăti ratele, poliţele şi facturile şi spre a-şi creşte copii, mai acceptă şi să aibă ore suplimentare... În plus, dacă este prins şi în echipe de cercetare, la contracte interne şi, mai ales europene, mai are treabă şi acolo (pe bani, fireşte, nu gratis, dar pentru banii aceia munceşte de-i sar ochii!) Aşa că, să nu vă mire că un asemenea om zâmbeşte sau chiar poate să vă râdă (extrem de amar!) în nas la auzul glumei că are "concediu", "zile libere", "nopţi în care să se odihnească în mod corespunzător"!... În plus, pentru avansare, i se cere să fie director de contract, cel puţin o dată în ultimii 5 ani (ceea ce nu ar fi o problemă, dacă ar mai găsi şi timpul în cele 24 ore pe zi să îl pregătească aşa cum trebuie) şi să elaboreze şi două lucrări cotate ISI (cerute de către oameni care verifică aceste cerinţe dar n-au scris în viaţa lor un articol de acest nivel!)...
      • +2 (2 voturi)    
       reality check! (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:47)

       saina [anonim] i-a raspuns lui Paganel

       Hai sa fim realisti, cate cursuri si seminarii inventeaza intr-un an un lector? 1? Mai putin? Si cat din asta este cercetare originala? 0.1%? E la urma urmei un CURS deci o sinteza, nu o cercetare! Si cata tehnoredactare face personal si cat il pune pe preparator sa i-o faca? Iar daca prinde contracte, nu-l obliga nimeni sa activeze in ele, plus ca atunci are si bani si nu vad de ce i s-ar creste salarul de lector pentru asta.
       • 0 (0 voturi)    
        Domnule,... (Miercuri, 27 octombrie 2010, 12:03)

        Paganel [anonim] i-a raspuns lui saina

        ... nu vă supăraţi că vă întreb: în ce domeniu lucraţi de faceţi pe "atotştiutorul"? n-aţi auzit/citit/văzut faptul că există domenii în care informaţia statistică se actualizează,poate lunar şi atunci, ca să ţii pasul cu noile date, trebuie să actualizezi suportul de curs/seminar? în al doilea rând, de unde aţi "dedus" dumneavoastră că eu aş pune preparatorii să îmi scrie cursurile? este deontologic??? n-am o asemenea lipsă de caracter!... dimpotrivă! eu nu muncesc doar pentru bani, ci fiindcă îmi place să îmi fac treaba aşa cum trebuie! vreau ca studentul care parcurge activităţile didactice la care sunt titular să ştie să facă, după aceea, ceva cu informaţiile asimilate! iar asimilarea să nu se facă după principiul "copy-paste-delete"! ori, sunteţi dintre cei care cred că, un curs odată scris, trebuie citit zeci de ani de la catedră, fără nici o modificare??? dacă este aşa, sunteţi/aţi fost degeaba cadru didactic universitar! mai bine nu mai pomeniţi de asta!
        • 0 (0 voturi)    
         deontologia (Miercuri, 27 octombrie 2010, 12:24)

         sinia [anonim] i-a raspuns lui Paganel

         Vorbesc numai despre ce se intampla in lumea reala (deontologia exista asa si asa, nu sunt toti ca Dvs), iar daca legea incearca sa schimbe situatia in bine zic s-o lasam s-o faca.
     • 0 (0 voturi)    
      da, se pregateste continuu (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:45)

      cadru universitar [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

      d-le Vlaston, dumneavoastra suntesti cadru universitar? va intreb pt ca se pare ca vorbiti in cunostinta de cauza...un lector universitar trebuie sa se pregateasca continuu pentru a putea promova. conditiile de promovare sunt din ce in ce mai drastice, mai ales in contextul noii legi. plus, mai trebuie sa faca si cercetare de calitate. in cazul in care mai ia un al doilea job, ceea ce face face la universitate va fi in subsidiar...e bine sa fiti obiectiv si realist pana la capat...
      • 0 (0 voturi)    
       exista.. (Joi, 28 octombrie 2010, 10:19)

       hash [anonim] i-a raspuns lui cadru universitar

       .. textbookuri. un profesor NU trebuie sa se apuce sa scrie carti, compiland materialele altora.

       isi poate pregati cursul citind o carte si punand pe slide-uri ce-l intereseaza

       activitatea lui principala trebuie sa fie studiul, inovatia.

       daca nu vreti sa faceti asta, nu aveti ce cauta in sistem. si mie mi s-a spus de catre decam sa 'fac cursuri' si m-am facut ca ploua. era pe langa, bucuria lui era sa fie in cat mai multe comitete si comisii si sa piarda timpul in sedinte sterile.
     • 0 (0 voturi)    
      Poate ca bugetul... (Miercuri, 27 octombrie 2010, 13:35)

      Omu' de pe margine [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

      ... e prost construit, nu-i asa? V-ati intrebat, domnule Vlaston de ce in tarile civilizate NU este nevoie ca, de exemplu, lectorii universitari sa NU isi mai ia un al doilea job? Sau de ce, tot in tarile civilizate, oamenii (inclusiv cadrele didactice) isi fac treaba pentru un singur job, respectiv un salariu DECENT? De ce nu-l intrebati pe domnul Funeriu daca, pre vremea cand cerceta cu sarg, avea inca unul, doua sau, de ce nu, trei joburi? Dam legi ca sa "reformam" sistemul in stil romanesc, adica doar sa ne aflam in treaba? Poate va mai uitati si peste Directiva europeana a timpului de lucru - care va deveni obligatorie si in Romania - ca sa vedeti cum se va norma (si apoi salariza) munca, inclusiv in educatie!
     • 0 (0 voturi)    
      :) (Miercuri, 27 octombrie 2010, 19:36)

      Paul [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

      Domnule Vlasov, nu avem nici o universitate in primele 500 pentru ca productia stiintifica este scazuta. La un articol ISI se munceste f mult. Depinde de domeniu ar fi in strainatate daca se publica 1 articol cotat pe ISI este bine. SI d-voastra ii trimiteti sa se angajeze la privat??? Sincer incepe sa imi pare rau ca v-am citit opiniile. Vreti sa curatati invatamantul romanesc???? Atunci este simplu. Cate 1 articol cotat ISI in fiecare an. Cine nu poate este concediat. Toate contractele de munca sunt pe termen determinat. Ce spuneti? Cine nu poate sa alerge, pleaca. Am ramane cu 3 universitati in toata tara. Chiar vreau sa stiu parerea d-voastra.
      • 0 (0 voturi)    
       ar fi chiar bine. (Joi, 28 octombrie 2010, 10:22)

       hash [anonim] i-a raspuns lui Paul

       la cate universitati sunt, concurenta este inexistenta si calitatea la fel.

       e cazul sa mai terminam cu 100 de universitati proaste. mai bine una singura, dar te top!

       adica dvs. vreti sa incurajam mediocritatea, :D , pai dvs. trebuie sa va reformati in primul rand!

       mai conduceti niste proiecte europene, scrieti 1-2 articole ISI pe an (nu douazeci, internationale publicate la .. Suceava).

       Hai, la munca, altfel nu castigam apreciere internationala.
    • +2 (2 voturi)    
     get a job! (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:34)

     saina [anonim] i-a raspuns lui Vasilica

     Eu ca si preparator aveam si un job si aveam timp sa ma si pregatesc. Un lector de ce nu poate? Nu are nustiuce materie noua de pregatit, mai ales dupa primul an de activitate.
     • -1 (1 vot)    
      daca gandesti asa... (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:48)

      cadru universitar [anonim] i-a raspuns lui saina

      daca gandesti asa, chiar trebuie sa iti schimbi cariera! nu uita ca nu ai decat 6 ore de seminar pe saptamana si nu ai cursuri. cursurile trebuie actualizate anual, daca nu sti lucrurile astea...get another job
     • 0 (0 voturi)    
      Stimate domn... (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:54)

      Paganel [anonim] i-a raspuns lui saina

      ... nu ştiu care este azi statutul profesional al dumneavoastră, dar mesajul pe care l-aţi postat denotă două lucruri: 1) că habar nu aveţi despre ce înseamnă PREGĂTIREA CURSURILOR la care lectorul în cauză este titular (şi sunt domenii în care informaţia introdusă în cursuri trebuie actualizată cel puţin anual!) şi 2) nu prea aveţi treabă cu nivelul academic al educaţiei prin exprimarea "ca şi preparator" (care putea fi formulată, corect, prin expresia "în calitate de preparator" sau chiar, pur şi simplu, "ca preparator"!). Înclin să cred că şi orele pe care le aveaţi, ca preparator, le făceaţi de mântuială, după cum vă gândiţi că ar trebui să şi le facă şi un lector, ca să aibă timp să se ocupe şi de "un al doilea job". Sau dumneavoastră nu ştiţi, nu aveţi idee, că a veni în faţa studenţilor pregătit presupune să ai conştiinţă, seriozitate şi responsabilitate şi că nu se cade să vii oricum? Sau veneaţi la ore doar fiindcă eraţi plătit pentru asta, indiferent că orele erau "de mântuială", "ca să fie" sau nu? Şi, apropos, în română există termeni care definesc o îndeletnicire practicată pentru un venit (slujbă, ocupaţie, activitate...), pentru ce maimuţăreala lingvistică americănească "job"?
      • +1 (1 vot)    
       ei zau. (Miercuri, 27 octombrie 2010, 12:03)

       saina [anonim] i-a raspuns lui Paganel

       Atacul la persoana nu va da o mai mare greutate argumentelor. Si nici nu aveti capacitati paranormale (sau da?) sa stiti ce si cum fac/faceam eu.

       Am activat 6 ani intr-o universitate tehnica de stat, ca preparator apoi asistent, pana prin 2002. Nu stiu cine dintre noi a trait intr-o lume de poveste, dar cursurile de la facultatea asta a mea nu se schimbau chiar in fiecare an. Nici nu mi s-a parut necesar, fie vorba intre noi - nici o materie (indiferent daca e vorba de microprocesoare sau drept roman) nu se schimba radical de la un an la altul, iar chestiile super-specializate oricum NU se predau la curs. Asa e sau nu? Apoi intrebarile stundentilor sunt oricum superficiale si simple - e iarasi normal asa, sunt incepatori in disciplina respectiva. Asa ca hai s-o lasam mai moale cu "prezentarea in fata stundentilor" ca nu despre asta este vorba. Nu ca ar fi la noi ca in vest (ca veni vorba, am lucrat si la o universitate tehnica din vest, pana in 2006, si plata nu a fost nustiuce), dar in alte parti cadrele didactice chiar activeaza si in sectorul privat, si chiar este incurajata chestia asta exact pentru "reality check" (da, un termen in engleza, dar orice cadru universitar vorbeste si limbi straine, nu?). Deci asta e cu revenirea la realitate pe care am cerut-o: cursurile nu implica atat de multe schimbari si studentii nu sunt chiar atat de pretentiosi. Iar pregatirea personala oricum si-o face (sau ar trebui) oricine in orice meserie, fie el medic sau strungar, fara sa astepte sa fie platit pentru asta.

       Ce m-a deranjat pe mine a fost acel cadru universitar care isi calca in picioare exact aceasta constiinta atunci cand se transforma intr-o fabrica de diplome si practica nepotismul si mizerabilele lupte politice. Si sa nu-mi spuneti ca salarul scazut este cauza, ca mi se face greata. Adica de ce nu pleaca din postul ala caldut daca nu-i convine? Daca simte ca are chemare si de dragul studentilor nu pleaca, de ce se deda totusi la porcarii cu acei studenti?
      • 0 (0 voturi)    
       discutia (Miercuri, 27 octombrie 2010, 12:04)

       saina [anonim] i-a raspuns lui Paganel

       Bineinteles, nu generalizez la toate cadrele universitare, insa va rog sa nu generalizati nici Dv cu contiinta si alte alea pe care mai degraba nu le gasesti decat le gasesti. Iar ideilor despre care am vorbit ati putea sa le raspundeti punctual - daca aveti ce raspunde bineinteles.
       • 0 (0 voturi)    
        Ceea ce am precizat... (Miercuri, 27 octombrie 2010, 15:09)

        Paganel [anonim] i-a raspuns lui saina

        ... nu s-a vrut a fi "atac la persoană", ci, mai degrabă, un răspuns la tendinţa de "generalizare", foarter frecventă în zilele noastre!... Vă înţeleg atitudinea faţă de situaţia în care v-aţi aflat, dar dacă vi s-a întâmplat cu un asemenea specimen, de ce să credeţi că toţi (sau, mai exact, şi alţii) sunt la fel??? La noi nu se practică aşa ceva (am trăit ani de zile experienţa predării de seminarii ca asistent) şi nici eu nu fac şi nici nu m-am gândit la aşa ceva. În privinţa actualizării informaţiei, vă întreb doar atât: ce ar trebui să facă titularul unui curs de geografie electorală sau/şi profilat pe distribuţia crono-spaţială a turismului la nivelul unităţilor administrative subnaţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, dacă îşi propune să aibă, mereu, "la zi" tendinţele politico-electorale la nivelul statelor lumii, respectiv la nivelul diviziunilor Uniunii, dacă informaţia ce trebuie sintetizată şi cartografiată (apoi explicată) se schimbă anual (în cazul alegerilor pe state - mult mai des)??? Închei cu precizarea că opiniile mele nu s-au vrut, în nici un caz, "atac la persoană"! Sper să mă fi făcut înţeles!
        • 0 (0 voturi)    
         opinie (Miercuri, 27 octombrie 2010, 17:37)

         saina [anonim] i-a raspuns lui Paganel

         Acuma deviez de la tema articolului, dar ma gandesc ca un curs n-ar trebui sa fie un buletin de stiri, ci sa predea principii si de-astea. Bineinteles sunt necesare exemple dar chiar si cele cu Napoleon ar fi bune daca sunt tematizate didactic corect... asta e doar o parere.
    • 0 (0 voturi)    
     pe vremea mea (Miercuri, 27 octombrie 2010, 16:49)

     par-alb [anonim] i-a raspuns lui Vasilica

     mai toti lectorii lucrau si in proiectare (am absolvit UTCB), iar veniturile mari erau din proiectare.In plus aveau pulsul realitatii.
   • 0 (0 voturi)    
    Cheia sunt amendamentele (Joi, 28 octombrie 2010, 10:07)

    Andrei [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

    Legea are intentii bune.
    Lucrul pe care nu trebuie sa-l uitam insa este ca pe langa aceste lucruri bune cu care se iese in fata sunt ascunse si anumite aspecte despre care nu se discuta.
    1) S-a spus ca aceasta lege va conduce la depolitizarea conducerii invatamantului universitar.
    Este o pura demagogie aceasta afirmatie. In conditiile in care noua lege prevede ca Rectorul unei Universitati sa fie numit de Ministrul Educatiei, care stim pe ce criterii este ales acolo, totul s-a terminat. Mai mult, Rectorul isi alege echipa cu care conduce Universitatea, acest lucru ajungand pana la nivel de decani.
    Sistemul este asemanator cu cel din invatamantul preuniversitar: acolo atunci cand se schimba coloratura politica a Ministrului Educatiei, se schimba toata "garda": acest lucru s-a vazut foarte bine in anul 2009, cand pentru cateva luni, Ministerul a trecut de la PDL la PSD, si s-a schimbat totul: inspector general, inspectori, directori. Peste cateva saptamani, totul a revenit la vechii inspectori, directori. etc. Ceva de tot rasul, ca sa nu spunem ca este tragic.
    2) Din lege s-a scos faptul ca un profesor care este la pensie, sa nu faca parte din Consiliul profesoral al unei Facultati sau Senatul universitar. Astfel dinozaurii vor continua sa conduca din umbra si sa afecteze procesul decizional.
    3) Abilitare - este un procedeu importat din strainatate, insa ca de obicei vom avea grija de forme, fara a ne ocupa de fond.
    Cine va veni sa Abiliteze un cercetator de valoare? Unii dintre "profesorii universitari" de acum care nu au lucrari nici la jumatate din cate are cel ce il evalueaza?
    Stiti ce cadre universitare fac parte din Aracis??
    Stiti ce profesori de "valoare internationala recunoscuta" fac parte din comisiile CNATDU?
    Peste jumatate din membrii acestor comitete si comitzii sunt oameni de aceasta valoare (lucrari copiate, carti), sau mai bine spus non-valoare.
    Cum credeti ca acestia vor acorda Abilitarea?
  • +2 (2 voturi)    
   O lege buna (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:24)

   pomati [anonim] i-a raspuns lui sile

   Sa fim seriosi. Legea este buna. Doar cei ce sunt loviti in smecheriile lor sustin contrariul.
  • 0 (0 voturi)    
   acei ce au valoare se bucura de reglementari (Miercuri, 27 octombrie 2010, 11:10)

   constantin [anonim] i-a raspuns lui sile

   ...cu universitarii de valoare nu avem a ne face griji,ei fiind cei care se vor bucura...subsistemul oamenilor responsabili, oropsit de nepotisme si politica,va renaste...
 • +1 (1 vot)    
  Se va schimba ceva? (Miercuri, 27 octombrie 2010, 9:52)

  IDF [anonim]

  Am cunoscut un taximetrist in Constanta. Vai de mama lui ce vocabular si apucaturi. E si sef de sindicat tot pe la taximetristi. Cu stupoare am auzit ca este de vreo 2 ani PROFESOR UNIVERSITAR. Nu este gluma. El chiar primeste salariu de la o universitate particulara si se inghionteste cu studentele. Pentru astfel de personaje animate va exista o lege?
  • +2 (2 voturi)    
   Legea (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:55)

   Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui IDF

   Aceasta le va restrictiona accesul. Asta cu taximetristul e tare. Nu credeam ca s-a ajuns asa de jos. O s-o folosesc in alte articole.
  • 0 (0 voturi)    
   Numele (Miercuri, 27 octombrie 2010, 11:54)

   Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui IDF

   Imi puteti spune numele? Eventual in privat
   vlaston@yahoo.com
 • 0 (0 voturi)    
  Cumul (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:28)

  Lucifer [anonim]

  Referitor la eliminarea cumulului de functii: nu se elimina complet, a mai ramas o portita de scapare; nu este nicaieri precizat ca nu este permis cumulul de functii conform codului muncii; se vedeti atunci parlamentari-profesori-dr. ... Sau in loc de parlamentari altceva in conformitate cu situatia actuala (directori de banca, de exemplu, ca sa nu ma leg numai de angajati ai statului)
  Ar trebui eliminata si aceasta portita.
  • 0 (0 voturi)    
   Mai explicit (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:57)

   Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui Lucifer

   Va rog cititi attach-ul si formulati explicit un amendament. Va promit sa-l trimit unde trebuie.
 • 0 (0 voturi)    
  bravo! (Miercuri, 27 octombrie 2010, 10:57)

  alinuza [anonim]

  Lucrez in mediul universitar(i.e. lector) si mi se pare extraordiar sa se intample ce se scrie in lege.
  La noi la facultate , zeci de ani au fost aceiasi profesori ,in posturile de conducere de decan si sef de catedra....se roteau...
 • +1 (1 vot)    
  in afara subiectului (Miercuri, 27 octombrie 2010, 11:38)

  o romanca [utilizator]

  dle. Vlaston as vrea sa va multumesc pentru efortul dvs. de a explica, si pentru cei ca mine care nu au o cariera legata de invatamant, noua lege a educatiei. Inainte sa facem comentarii este bine sa ne documentam si sa nu vorbim doar ce auzim pe la tv. As vrea sa va rog ca, in analizele dvs., sa va aplecati si spre invatamantul prescolar (gradinita) si primar (cls. I-IV). As dori un punct de vedere obiectiv referitor la programa educationala de gradinita (grupa mare/pregatitoare) versus clasa I. De ce trebuie sa invete copiii sa scrie si sa citeasca la gradinita? de ce invatatoarele au pretentia ca scolarii sa vina pregatiti de la gradinita? in cazul asta ar putea sa treaca direct la clasa a II-a; de ce invatatoarele si directorii de scoli cer parintilor sa inscrie un copil la scoala la 7 ani? si in actuala lege a educatiei varsta de scoala este 6 ani; s-a creat un curent de opinie ca nu sunt capabili copiii de 6 ani sa mearga la scoala; sistemul after-school, care pe vremea copilariei mele se numea semi-internat, ar trebui sa fie instituit in fiecare scoala, organizat cu seriozitate si raspundere din partea scolii, pentru a deveni o alternativa reala si eficienta; in timpurile de azi sunt putini parinti care isi pot lua copiii la ora 12 de la scoala si pot sta cu ei peste zi; in opinia mea, programul de la scolile private este cel mai potrivit si pentru copii si pentru parinti, de la 8 la 18, face scoala, mananca, face lectii, alte activitati, este supravegheat, vine acasa odata cu parintii; cred ca si in scolile de stat s-ar putea organiza ceva asemanator la costuri mai mici; va multumesc pentru timpul acordat si imi cer scuze pentru faptul ca acest comentariu este in afara temei de discutie; astept cu interes analizele dvs. viitoare.
 • +1 (1 vot)    
  masuri antinepotiste (Miercuri, 27 octombrie 2010, 11:46)

  Bibicu [anonim]

  Ce mai vaicareli fara rost.

  Sunt cateva lucruri foarte bune care se fac si din cauza ca au lipsit pana acum au cauzat plecarea elitei peste hotare.

  1. masuri antinepotiste clare la nivel de universitate
  2. cumulul de functii (sunt profesori cu 60 ore de curs pe zi !!!)
  3. nr max de studenti pe universitate in functie de capacitati.
  4. chestia cu liberalizarea conducatorilor de doctorat.

  Domnii lectori care se plang de 1100 de lei sa se ridice de pe scaunul caldut unde se joaca pe calculator (m-am crucit cand mi-am vizitat fostii colegi de facultate la Craiova si in birou faceau competitii de jocuri si bancuri) si sa puna mana sa faca aplicatii de proiecte, sa se specializeze.....s-a dus vremea cand venea salariul de la Bucuresti tacit si faceai acelasi curs 20 de ani...
  • +1 (1 vot)    
   cumul (Miercuri, 27 octombrie 2010, 12:14)

   saina [anonim] i-a raspuns lui Bibicu

   In vest cumulul de functii este permis NUMAI in limitele unei norme "normale". Adica nu neaparat 100%, dar suma lor sa nu depaseasca ceva acceptabil - adica n-am vazut nimeni peste 120%. Asta inseamna ca profesorul avea o norma de 80% la univ si 40% la ceva firma si deja era privit cu suspiciune ca sunt sanse sa nu-si prea poata indeplini atributiile ca lumea.
   • 0 (0 voturi)    
    ai dreptate partial (Miercuri, 27 octombrie 2010, 13:34)

    Bibicu [anonim] i-a raspuns lui saina

    Nu cred ca exista un profesor cu 100% norma la universitate si 20% norma la firma/alt institut. Eventual unii sunt platiti ca consultanti la alte institute/proiecte dar cu un strict control al universitatilor care te zboara imediat daca depasesti o anumita limita care e foarte mica. La noi este foarte comun sa vezi profesori cu 2 norme intregi (200%).
 • -1 (1 vot)    
  Suntem un popor de specialisti!!! (Miercuri, 27 octombrie 2010, 14:02)

  No comment! [anonim]

  Comentam orice subiect sau situatie, fara a avea cea mai mica idee despre ceea ce implica o anumita ocupatie (in cazul de fata, invatamantul superior). Suntem "specialisti" in a comenta si da indicatii altora, fara sa avem o idee, cat de vaga, despre ce inseamna eforturile pe care trebuie sa le depuna in a-si face treaba bine cei pe care ii improscam cu noroi.
  Se vehiculeaza tot mai des ideea ca bugetarii, la general vorbind, cheltuie banii produsi de "privati"! Oare nu muncim cu totii (ma refer la cei ce cu adevarat muncesc)?! Nu platim cu totii taxe si impozite, ce se aduna in "galeata" de unde, o mica parte, ajunge si in salariile bugetarilor?! Suntem noi, bugetarii, platiti din salariile "privatilor" ori doar din acel mic procent al sumei "colectate" la buget? Are importanta de unde vin banii, atata timp cat ne facem treba bine?!
  Unde este vina bugetarilor, daca anumite activitati (invatamant, medicina, politie, etc.) le poti desfasura in mare parte in institutii publice? De unde ideea ca daca o anumita persoana ar lucra in mediul privat ar deveni, peste noapte, mult mai competenta si merotorie? Atunci, sa privatizam toate aceste institutii si sa platim pentru serviciile oferite (invatamant, sanatate, etc.), pentru ca angajatii din aceste institutii sa nu mai fie platiti de la buget, ci din sumele incasate. Cati dintre cei ce se afla in treaba, aratand cu degetul catre toate institutiile publice, ar fi de acord cu o privatizare generala a acestor institutii??!!
  Un participant la discutii se lauda cu faptul ca, preparator in invatamantul superior fiind, avea timp si pentru al doilea job. Ma intreb cat de bine isi facea ambele treburi. Dovada, a fugit din sistem!
  Un singur lucru este cert, daca vrem sa ne ridicam din groapa in care ne aflam, trebuie sa ne dam mana, sa muncim cu totii serios si sa ne vedem, in primul rand, propriile defecte, inainte de a arata cu degetul pe vecinul de alaturi!!!
  Problema foarte grea pentru romani!!
  • 0 (0 voturi)    
   deviem (Miercuri, 27 octombrie 2010, 15:10)

   saina [anonim] i-a raspuns lui No comment!

   1. Nu vad legatura cu tema bugetari vs. privati, deci nici nu vad de ce am discuta asta aici.
   2. Calitatile mele la servici n-au nici o legatura cu actuala lege a invatamantului.
   3. Ce ati vrut sa ziceti cu aratatul cu degetul exact dupa aliniatul in care m-ati aratat cu degetul? :))
  • 0 (0 voturi)    
   domnule, (Joi, 28 octombrie 2010, 10:41)

   hash [anonim] i-a raspuns lui No comment!

   tin sa va contrazic. desi la catedra, in privat am condus primul meu proiect cu bani europeni. am condus oameni. am muncit cot la cot cu ei. am discutat cu oameni interesanti de la institute de cercetari din Germania si Finlanda.

   am castigat o gramada de experienta! experienta pe care in scoala (universitate) n-am putut-o castiga.

   oare de ce profesorii nostri universitari nu stiu:

   - sa propulseze tineri cercetatori, sa ii bage in domeniu
   - sa ii puna in legatura cu grupuri de cercetare
   - sa castige granturi europene?

   Pentru ca nu sunt in stare! Nu stiu sa faca asta! Tot ce-am invatat de la ei a fost facutul sedintelor, pusul betelor in roate, si 'de la tine asteptam sa subscrii la proiecte EU'!

   Voi chiar sunteti orbi, nu vedeti ca ceva e putred?!
   • 0 (0 voturi)    
    No comment! (Joi, 28 octombrie 2010, 12:13)

    Generalizam, [anonim] i-a raspuns lui hash

    Nu pot spune nimic despre colectivul in care Dv. ati activat, pe de o parte fiindca nu stiu care a fost acela, pe de alta parte fiindca n-as avea informatiile necesare.
    Insa, nu credeti ca generalizarea este o cale gresita a rezolvarii problemelor ce exista in aceasta sfera de activitate?!

    Sunt unul dintre cei ce astept sa se schimbe ceva, in bine, sa fie incurajati cei ce doresc sa faca ceva, fara a astepta neaparat recunoasterea, ci doar sa fi lasati sa-si faca treaba. De aceea, modul cum se pune problema ("vi se pregateste ceva", toti profesorii nu faceau decat sedinte", etc.) este deranjant pentru cei cei din aceasta categorie.
    N-ar trebui sa mentionez acest aspect dar, fiindca ati tinut sa faceti referire, anii ce au trecut de la implicarea mea in proiecte europene s-ar apropia de varsta unui adolescent, iar anii petrecuti in mijlocul unor echipe de cercetare vestice, la ei acasa, se apropie de varsta unui scolar de clasa intai.
    Legat de acest aspect, trebuie sa va dau dreptate, recunoasterea consta in "bete-n roate" si "nu era mai bine pentru tine daca ramaneai acolo?!"
    Insa, ma repet, generalizarea este o mare greseala!!! Muncesti o viata si, datorita acestei tendinte de generalizare, incepe sa-ti fie jena a spune cu ce te ocupi.

    Sfatul colegilor Dv. "implica-te in proiecte EU" nu cred ca a fost gresit.

    Legat de ultima Dv. fraza, multe sunt putrede in aceasta tara. Totul se poate rezolva cu mai multa munca, seriozitate si unitate!!! N-am vazut, nicaieri pe unde am umblat, atatea discutii fara rost pe micul ecran si nu numai!!!

    O sa-mi cer scuze daca nu mai raspund, am fost doar curios si contrariat de anumite idei din acest forum. Ca o schimbare in intreg sistemul este benefica, sunt de acord. Depinde de cine face schimbarea si in ce interese. A spera nu-i rau dar, parca a trecut suficient timp si sperantele de acum 20 de ani au ramas undeva in spate. Uneori, dau dreptate colegilor care, interesati sau nu, ma intrebau de ce nu am ramas "acolo"
 • 0 (0 voturi)    
  articolul 205 (Miercuri, 27 octombrie 2010, 18:45)

  Paul [anonim]

  Sincer este o centralizare mai mare a sistemului. Dar totul depinde de finantare. Conform articolului 205 finantarea se va realiza in functie de numarul studentilor din anul I sau nu????
 • 0 (0 voturi)    
  articolul 205 v2 (Miercuri, 27 octombrie 2010, 19:17)

  Paul [anonim]

  Tot in legatura cu finantarea. Cine stabileste care directie de studiu are perspectiva? ARACIS-ul? MEC-ul? Sa fim seriosi. Tot politica este. De ce nu lasa piata sa hotarasca cine rezista si cine nu? Sunt atatea metode prin care se poate face !!!! Vouchere de studii date pe baza unui examen national de exemplu. Este prea dur pentru unii? Nu se simt in stare sa explice de ce facultatea lor este una de viitor? Rezolva aceasta lege problema facultatilor neperformante? Universitatea de Mediciana din Cluj va primi mai putine locuri iar cea din Bucuresti, Tg. Mures sau Iasi mai multe (pt simplul motiv ca absolventii de la Craiova i-au in proportie de 10% rezidentiatul!!!) . Cum se va face distributia locurilor intre directiile prioritare. Pe baza deciziei ministrului X???? Imi pare rau ca am sperat in d. Funeriu!!!
 • 0 (0 voturi)    
  ????? (Miercuri, 27 octombrie 2010, 21:22)

  Paul [anonim]

  In care tara din cele care au universitati in top 500 lectorii isi iau al doilea job???? Nu ma refer la a lucra in cercetare eventual cu finantare privata. Asa pot sa spuna toti cei care au contracte prin CNCSIS ca au al doilea job.
 • 0 (0 voturi)    
  ?????? (Miercuri, 27 octombrie 2010, 21:24)

  Paul [anonim]

  Daca iti al doilea job, atunci cand mai publici lucrari in articole cotate ISI ca sa nu tipe unii ca nu avem nici o universitate in top 500? Cred ca cineva este frustat!
  • 0 (0 voturi)    
   Va inteleg frustrarea! (Joi, 28 octombrie 2010, 11:58)

   Gicu Maracine [anonim] i-a raspuns lui Paul

   Daca ati publica articole CU FACTOR DE IMPACT ONORABIL ati avea granturi de cercetare din care v-ati putea suplimenta veniturile fara nici un fel de probleme!

   Nu o faceti pentru ca e mai comod sa va duceti sa prescrieti pe banda rulanta algocalmin la cabinetul particular (sau ce veti fi facand ca sa va suplimentati veniturile ;) ) decat sa cititi sute de articole noi pe an, sa va zbateti sa produceti o idee noua si (mai ales) sa demonstrati experimental ca este viabila!

   Copiatul metodelor publicate acum 5 ani si aplicarea lor pe esantioane populationale din Romania (de exemplu) nu e cercetare! E bataie de joc, asa cum e si atitudinea incetatenita in universitati la ora actuala: un ISI mic sa iasa de-o teza/promovare/etc.!
   • 0 (0 voturi)    
    de acord!!!! (Joi, 28 octombrie 2010, 13:07)

    Paul [anonim] i-a raspuns lui Gicu Maracine

    Sunt perfect de acord cu dumneavoastra! O parte a salariului primit la lector, conferentiar, profesor, este pentru lucrari in reviste cotate ISI cu factor de impact strict pozitiv. O astfel de lucrare inseamna timp.

    Daca te angajezi part-time la o farmacie sau la banca (cum sugera d. Vlasov), atunci cand mai ai timp sa publici lucrarile pentru a obtine un contrat sau continua un contract?

    In Romania de doi-trei ani s-a acceptat ideea ca trebuie sa publici lucrari cotate ISI pentru a primi bani pe contract (ma refer la contracte tip IDEI).
    • 0 (0 voturi)    
     Domnul meu! (Joi, 28 octombrie 2010, 14:13)

     Gicu Maracine [anonim] i-a raspuns lui Paul

     Eu inteleg ca exista un cerc vicios care e greu de rupt: salariul e mic deci trebuie sa il suplimentezi iar ca sa-l suplimentezi corespunzator din granturi e nevoie de timp. Am trecut prin asa ceva, am stras din dinti; asta a insemnat: lucrat part-time + lucrat noptile pe proiectul de cercetare (am dormit efectiv in laborator la un moment dat).

     Au fost trei ani de munca extenuanta dar in final rezultatele stiintifice au fost pe masura!

     Ce ma deranjeaza enorm este faptul ca in Romania, acest efort este evaluat en passant si sunt pus la acelasi nivel cu cei care publica in analele X si Y! Nu se poate asa ceva! Nu se poate sa echivalezi o lucrare cu IF peste 10 cu 4 publicate in jurnale din lista B sau mai stiu eu ce categorie! E o situatie absurda, kafkiana la limita!

     Toate cele bune!
     • 0 (0 voturi)    
      cerc vicios si seriozitate (Joi, 28 octombrie 2010, 15:45)

      Paul [anonim] i-a raspuns lui Gicu Maracine

      Bine inteles ca este un cerc vicios. Stiu cateva exemple in facultate. Problema este ca cel putin contractele de cercetare CNCSIS (care sunt din pacate majoritare) au fost foarte prost platite pana acum 2 3 ani.

      De aceea multi au fost tentati sa caute alte surse de finantare. Si asta se vede in articolele publicate in ultimii ani.

      Este interesant de urmarit daca obligativitatea ca la contractele de tip IDEI sa se publice un articol cotat ISI pe an, va fi mentinuta si pentru anul viitor.

      In alta ordine actuala lege nu cred ca va avea mare impact asupra calitatii articolelor pentru simplu motiv ca tot rationamentul se bazeaza pe agentii gen ARACIS, CNCSIS etc

      Daca vroiau o lege care sa faca diferenta puteau propune (ca prin alte parti de altfel), ca toate contractele de munca sa fie pe perioada determinata si cine nu publica la 2 3 ani macar un articol cotat ISI este eliminat din sistem. Vor ramane 2 3 universitati in toata tara, dar curate.
      • 0 (0 voturi)    
       Aici sunt de acord! (Joi, 28 octombrie 2010, 16:19)

       Gicu Maracine [anonim] i-a raspuns lui Paul

       Am propus chiar introducerea sistemului de tenure tracking si re-evaluarea tuturor "titularilor" din invatamantul superior.
       Va imaginati insa ce raspuns ar fi venit din sistem!??
       Deocamdata schimbarile sunt spre bine: noul CNATDCU arata MUUULT mai bine, s avedem si ce schimbari vor veni la CNCSIS si ARACIS.
       Toate cele bune!
       • 0 (0 voturi)    
        reatroactiv (Joi, 28 octombrie 2010, 18:46)

        Paul [anonim] i-a raspuns lui Gicu Maracine

        Cu tot respectul cred ca astfel de metode prin care i se ia ceva cuiva retroactiv, nu stiu cad sunt de corecte. Daca ne gandim la viitor, atunci stabilirea unor reguli ... corecte sunt suficiente.

        Chiar si trecerea de la contract pe munca pe termen nedeterminat la contract de munca pe termen determinat ar fi o problema.
 • 0 (0 voturi)    
  finantarea invatamantului superior (Joi, 28 octombrie 2010, 10:12)

  Paul [anonim]

  Am citit de cateva ori articolul 205 si am incercat sa inteleg cum se va realiza finantarea invatamantului superior. Articolul mi se pare atat de vag incat se poate intelege orice. Pana la urma, cum se va face finantarea invatamantului superior?
 • 0 (0 voturi)    
  O lege socialista (Vineri, 5 noiembrie 2010, 18:55)

  Lucian [anonim]

  Aceasta lege nu este una care sa faca ordine in sistem ci una prin care statul incearca sa controleze tot si sa se impuna prin prevederi anticoncurentiale.
  Anumite articole pot fi considerate bune dar rolul acestora apare atunci cand vorbim de universitatile unde se promoveaza nepotismul si finantarea publica din banii populatiei (din impozite si taxe).
  Impunerea taxelor este o masura care este impotriva conceptului democratic de piata libera promovat chipurile dupa 1989.


TOP5

Ultimele
stiri
  Nu există niciun articol deocamdată în această categorie

FORUM

Ultimele
discutii