Stefan Vlaston
Foto: Arhiva personala

Comparatie intre Legea Educatiei Nationale in varianta Comisiei de Invatamant a Senatului si varianta angajata de guvern (III): Statutul cadrelor didactice

de Stefan Vlaston CampusNews

Joi, 25 noiembrie 2010, 8:52    NEWS | OPINII

Print YM E-mail Mai mare| Mai mic Comentarii

In  23 noiembrie, sub semnatura vicepresedintei Ecaterina Andronescu, a fost depus la Biroul Permanent al Senatului textul de lege rezultat din dezbaterea Comisiei de Invatamant, in ultimele doua saptamani, cu un cvorum asigurat doar de opozitie.

Caracterul european si reformist al legii pentru invatamintul superior, asa cum fusese gandit de ministrul Funeriu si Mircea Miclea, a fost pur si simplu macelarit.

Cel mai cinic si ticalos amenadament formulat de clanul rectorilor-senatori Andronescu-Robu si comentatorul sportiv Cristian Topescu, este cel conform caruia profesorii unversitari nu vor mai parasi universitatea pana la moarte! In amendamentul acestor personaje, acestia vor ramane titulari automat pana la 70 de ani. Dupa 70 de ani raman tot titulari, cu acordul prin vot deschis al Senatelor din care vor face parte (pentru ca sunt eterni in functii).

La sectiunea Statutul cadrelor didactice sunt mari deosebiri intre cele doua variante. Iar modul in care este stabilita pensionarea demonstreaza intentia de salva gerontocratia in competitia cu meritocratia.

Comisie Art. 217 Text nou: (6) Cadrele didactice nu pot desfăşura activităţi
de pregătire, contra cost, cu proprii elevi. Încălcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prezentei legi.

Este o prevedere buna, care nu se regaseste si in varianta Guvernului.

La formarea initiala a cadrelor didactice exista diferente intre cele doua variante.

Comisie Art 218 (3) Formarea iniţială pentru funcţiile din învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal cuprinde:
a) studii de licenţă de specialitate realizate în universităţi prin programe de studii de licenţă de 180 de credite, pentru o singură specializare, şi de 240 de credite, pentru dublă specializare, din aceeaşi arie curriculară, potrivit legii. Pregătirea pedagogică se asociază programelor de studii de licenţă
printr-un modul pedagogic de 45 de credite, reprezentând precondiţia de acces la masteratul didactic;
b) studii de masterat didactic, cuprinzând: (i) anul I de masterat profesional în domeniul ştiinţific al licenţei, totalizând 60 de credite din specialitate, cărora li se adaugă 15 credite din domeniul pregătirii pedagogice
(ii) anul II de masterat, totalizând 60 de credite acumulate din practică
pedagogică, efectuată sub coordonarea unui profesor mentor
(iii) examen de dizertaţie, pentru definitivarea în învăţământ

Guvern Art. 236 (1) Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde:
a)    formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii; b) master didactic cu durata de 2 ani; c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor.

Sunt diferente mari intre cele doua prevederi. Personal prefer varianta Guvernului, similara cu ce se intampla in tari europene cu invatamant asezat si performant.

Guvern. Art 238 (1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.

Comisia elimina aceasta prevedere.

Prevederea din varianta Guvernului este extrem de dura si spune ca absolventii sau studentii nu pot intra in invatamant fara un master didactic cu durata de 2 ani. Prevederea este aplicabila, de exemplu, tuturor suplinitorilor care se prezinta la consursurile de titularizare. Pentru cresterea calificarii didactice a viitorilor profesori mi se pare  o prevedere foarte buna.

Comisie Art. 220 (3) Studenţii care frecventează masteratul didactic într-o instituţie de învăţământ superior de stat beneficiază de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat, inclusiv în anul de mentorat.
(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat pentru studenţii de la masteratul didactic este egal cu salariul net al unui profesor debutant.

Guvern: aceleasi prevederi Art 238.

Corp national de experti in management educational

Comisia Art. 228. (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional,constituit din cadrele didactice care fac dovada absolvirii într-o universitate acreditată a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile.

Guvern Art 246. – (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional,constituit în urma selecţiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile.
(2) Procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.

Masura este de salutat, dar: 1. ce facem in perioada de tranzitie, cand nu exista astfel de experti calificati? 2. Cine va avea “afacerea” pregatirii acestor experti si pe ce bani? In mod sigur pe banii profesorilor, ceeace elimina din start profesorii tineri care nu au timp si resurse pentru astfel de cursuri. Adica se perpetueaza acelasi corp de directori “de meserie” care functioneaza si in prezent. Ar trebui prevazuta o perioada de tranzitie in care prevederea sa fie facultativa.

Iata si marul discordiei intre cele doua viziuni, titularizarea in scoala sau in sistemul de invatamant.

Comisie: Art. 234 (1) Se elimină Text nou: (11) Personalul didactic definitiv al sistemului care ocupă un post didactic prin concurs devine personal didactic titular al sistemului de învăţământ şi beneficiază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Guvern: Art. 252 (1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează
dreptul dobândit la concursul naţional unic de titularizare.

Guvern Art 254 (13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori cu drept de practică, şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unităţii de învăţământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Care ar fi deosebirea ? Guvernul spune ca doar personalul didactic aflat in functie la data intrarii in vigoare a legii isi pastreaza statutul de titular in invatamant, nu si cel care se angajeaza dupa aparitia legii. Comisia mentine situatia actuala, cand tot personalul este titular in sistem.

La o restrangere de activitate, de regula pleaca dintr-o scoala cel mai slab profesor, cu performantele cele mai mici, iar daca singurul post disponibil este la scoala cea mai buna din oras, este transferat acolo. Aceasta este numai una din aberatiile prevederii cu titularizare in sistem. Pe de alta parte, fiind sigur de post, nu esti motivat sa performezi la catedra, somer nu ai cum sa ajungi, ai post asigurat la alta scoala. Dar ce se intampla cand numarul de posturi total, pe tara, devine mai mic decat numarul titularilor, prin scaderea populatiei scolare? Unde se mai transfera titularii cu restrangere de activitate? Mai ales ca nu vor sa plece din urban in rural, avand, unii dintre ei, casa si familie? Cu acestia ce facem, in cazul pastrarii titularizarii in sistem?

Iata de ce, personal sunt de acord cu varianta guvernului.

Comisie Art. 236 (3) În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ambele variante prevad concursul de ocupare a posturilor didactice prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant.

Depolitizarea

Guvern Art 257 (4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitarii  mandatului,  funcţia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.

Comisia Senatului elimina aceasta prevedere.

Si atunci cum este cu depolitizarea? Cine o doreste si cine nu? Cand in mod normal ar fi trebuit ca directorii si adjunctii sa nu fie membri de partid in perioada exercitarii mandatului. Cine este ipocritul?

Text nou:
Comisie Art. 254 (6) Utilizarea telefonului mobil în timpul desfăşurării activităţii didactice este interzisă.

Este o exagerare a Comisiei. Nu cred ca o astfel de prevedere isi are locul intr-o lege organica. De ce nu si interzicerea fardatului sau rezolvarii de integrame? Si sanctiunea, care ar fi?

Limitarea cumulurilor de norme

Comisie Art 269 (18) Suma totală a orelor de muncă aferente unui post didactic sau de cercetare, realizată prin cumularea activităţilor prevăzute la alin. (1), este identică cu cea stabilită pentru personalul din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.

GuvernArt. 287  (22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 de ore pe săptămână.

Comisia se fereste sa prevada numarul maxim 40 de ore pe saptamana, inlocuindu-l cu o prevedere aiuritoare, din care fiecare intelege ce vrea, “este identică cu cea stabilită pentru personalul din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii”. Pentru a permite in continuare, cumulul de n norme cu salarizarea corespunzatoare.

Pensionarea este dovada suprematiei gerontocratiei asupra meritocratiei, in viziunea Comisiei.

Comisia. Art. 271 (1) Personalul didactic rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani. În instituţiile de învăţământ superior, senatul universitar, pe bază de criterii de performanţă prevăzute în Carta universităţii, poate aproba, pentru profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, prelungirea activităţii ca titulari până cel mult la vârsta de 70 de ani. După pensionare, senatul universitar, în baza criteriilor de performanţă, poate decide, anual, continuarea activităţii pe bază de contract pe perioadă determinată, ca profesor, cercetător sau profesor consultant sau cercetător consultant. Condiţiile în care se aprobă prelungirea sunt prevăzute în Carta universităţii.

Guvern  Art. 289 (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei legale de pensionare, de 65 de ani.
(2) În învăţământul superior de stat, privat si confesional se interzice ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universităţii, după pensionare. Mandatele funcţiilor de conducere sau de administrare încetează de drept în cazul persoanelor care au îndeplinit vârsta de pensionare. Fac exceptie de la aceste reglemtari functiile de membru al Consiliile de Administratie al universitatilor particulare.

Masuri antiplagiat

Comisia Art. 277 (3) Nu pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare persoanele dovedite, conform legii, că au plagiat.

Guvern: Art 325. ... Se anuleaza concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de munca cu universitatea inceteaza de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit ca o persoana a realizat abateri grave de la buna  conduita  in cercetarea stiintifica si activitatea universitara.Constatarea abaterilor se face de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, conform legii.

Pentru Comisie, aceia care au plagiat in trecut si ocupa deja posturi didactice nu mai e nicio problema!

Comisia Art 282 (5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt: a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi de master sau cu diplomă echivalentă acestora; b) deţinerea titlului de doctor în domeniul fundamental de ştiinţe al postului scos la concurs;
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, stabilite de senatul universitar, pentru această funcţie; e) îndeplinirea standardelor naţionale pentru atestarea funcţiei de profesor universitar aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului la propunerea CNATDCU, cu consultarea CNR.

Guvern e) Art. 301 (5) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de  profesor universitar b) detinerea atestatului de abilitare

Cum spuneam si in Comparatia(II), abilitarea este diferenta majora intre cele doua viziuni, pentru ca incearca sa separe valoarea de nonvaloare, initiativa inacceptabila Comisiei Senatului. Ar insemna o noua revalidare a titlurilor si gradelor deja obtinute si nu se stie cati ar corespunde exigentelor unui examen de abilitare. In orice caz, nu aceia care si-au obtinut titlurile si gradele pe bani si/sau influente politice.

Acesta si celelalte aspecte semnalate reprezinta miza uriasa a infruntarii care se da intre tabara reformista Miclea-Funeriu si rezistenta indarjita a reprezentantilor gerontocratiei, Andronescu, Marga, Hardau, Florian Popa si toata armata de “fosti” si actuali nomenclaturisti, care vor sa ramana pe posturi o vesnicie, in ciuda rezultatelor submediocre pe care le afiseaza invatamantul nostru superior.​
Citeste mai multe despre     |   |   |   |   |   |   |   |   | 

  
2788 vizualizari
 • 0 (0 voturi)    
  da si ba (Joi, 25 noiembrie 2010, 9:55)

  andi [anonim]

  culmea, eu sunt de acord cu masurile prevazute de guvern pt. invatam. superior, nu cu cel din preuniv. Cred ca in preuniv. criza va continua, si va fi si de personal. Masterul didactic de 2 ani nu va atrage prea multi oameni, poate doar absolventii mai saraci, tocmai pt ca meseria de profesor (nu de dascal, ca nu lucram la biserica) nu e atractiva de loc pt tineri. Ideea comisiei cu un an master de specialitate, unul didactic era mai potrivita! Titularizarea la scoala are si parti bune si rele. Sa nu neglijam dictatura anumitor directori si primari. Credeti ca la tara ii intereseaza sa aduca profesori de calitate sau sa puna rude si pile? Vor fi multe scandaluri.
  O a doua idee tine de aplicabilitatea legii. Trecerea ei fortata, prin asumare dusa pina in pinzele albe, va face ca PSD-ul sa vrea sa o schimbe cum va veni la guvernare. Vor avea grija sa ii aduca modificarile necesare, incat sa iasa "bine" (mai ales in universitar, acolo de fapt ii intereseaza). Vom trai si vom vedea, discutam peste 2-3 ani.
 • 0 (0 voturi)    
  tonul... (Joi, 25 noiembrie 2010, 10:14)

  judex [anonim]

  As prefera un ton mai echilibrat, normal in invatamant decat folosirea cuvintelor nomenclaturist etc. Cred ca puteti avea o parere critica si fara excese de limbaj, excese care nu fac niciodata bine.
  E clar ca legea Guvernului e mai buna. Referitor insa la naivitatile dvs cu cat de bine va face aceasta lege...sa fim seriosi. O sa vedeti cum va fi schimbata in 2-3 ani, cum va fi fraudata lejer abilitarea etc. In preuniversitar cat timp se continua cu salariile de acum e jale. Stiu, veti da replica: nu e de unde. Nu e de unde daca se fura in continuare cu spor. Modelul politic actual, departe de o democratie reala, face mult mai rau societatii decat bine va face noua lege...
 • 0 (0 voturi)    
  meditatii in crucis (Joi, 25 noiembrie 2010, 12:02)

  prudent [anonim]

  daca nu se mai pot da meditatii cu proprii elevi, atunci proful de la clasa A ii va medita pe cei dela clasa B si viceversa. Ar trebui INTERZISA (cu desfacerea contractului de munca si implicit pierderea titularizarii) meditarea elevilor din intreaga scoala unde preda proful (fie si cu norma partiala).
  • 0 (0 voturi)    
   ?!?! (Joi, 25 noiembrie 2010, 13:29)

   Paul [anonim] i-a raspuns lui prudent

   Este ca si cum i-ai interzice unui flamand sa isi cumpere mancare. Copii aia fac pregatire pentru ca nu fac fata sau vor sa invete mai mult decat se preda la scoala. Ca sunt si cazuri de abuzuri, trebuie rezolvate punctual.

   In general piata are tendinta sa rezolve probleme sistemelor de stat ineficiente.

   La limita privind lucrurile, un parinte profesor de matematica are dreptul sa faca "meditatii" cu copilul lui? Daca raspunsul este pozitiv, atunci inseamna ca elevul care nu are un parinte profesor este dezavantajat.
 • 0 (0 voturi)    
  Desigur ca plagiatul este un lucru urat (Sâmbătă, 8 ianuarie 2011, 13:55)

  Bucur [anonim]

  Problema este ca atunci cand scii un manual, reproduci niste formule, retete etc. care au fost scrise initial de inventatorul/descoperitorul lor. Altfel nu mai scri nici un manual, ca este plagiat, poate doar cele de nivel primar unde nu poti fi acuzat ca l-ai plagiat pe Newton sau pe Euler.


TOP5

Ultimele
stiri
  Nu există niciun articol deocamdată în această categorie

FORUM

Ultimele
discutii