Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

de Stefan Vlason CampusNews

Vineri, 6 mai 2011, 9:19    NEWS | OPINII

Print YM E-mail Mai mare| Mai mic Comentarii

A fost aprobata in sedinta de miercuri a guvernului HG privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior. Piesa de rezistenta in implementarea Legii Educatiei Nationale, metodologia in discutie isi propune sa elimine "potecile" si aranjamentele prin care nepotismul universitar a devenit caracteristic pentru 90% dintre universitatile romanesti, cum a stabilit raportul CUC (Coalitia pentru Universitati Curate).

Nepotismul, lipsa de criterii si mecanisme de selectie, plagiatul, acestea sunt fenomene au condus la transformarea universitatilor in fabrici de diplome si pe care legea si legislatia secundara incearca sa le combata.

Reforma si modernizarea  invatamantului trebuie sa tina cont de dimensiunea sa: patru milioane de elevi si studenti si jumatate de milion de angajati, intr-un sistem inertial si conservativ, cum sunt toate sistemele sociale. E si bine, e si rau. Bine pentru ca nu plonjeaza in necunoscut, in experiente cu final incert si rau pentru ca opune rezistenta la schimbari necesare.

Orice interventie brutala poate destabiliza sistemul pana la limita griparii sale. De aici rezulta grija si caracterul de maxima finete si prudenta in implementarea schimbarilor.

Metodologia in discutie este una cadru, ea poate fi completata cu metodologii proprii ale universitatilor, care insa nu pot excede si ignora prevederile metodologiei cadru, aprobata de guvern si se refera la posturile libere incepand cu  anul scolar 2011-2012.

Dupa declaratiile ministrului Funeriu s-au deblocat 894 de posturi de asistenti si lectori, la nivelul intregii tari, iar posturile de conferentiari si profesori vor fi deblocate atunci cand starea economiei si finantelor tarii va permite acest lucru. Nu este mai putin adevarat ca la noi, in Romania, piramida este intoarsa: sunt mai multi profesori si conferentiari decat asistenti si lectori, cand, normal, ar trebui sa fie invers!

Prima si poate cea mai importanta schimbare de paradigma in ocuparea posturilor din universitati o constituie transparenta. Sunt numeroase articole care se refera la acest aspect.

Art. 3
 • (1) Anuntul privind organizarea concursului se publica cu cel putin 2 luni inainte de data desfasurarii primei probe de concurs. Inscrierea la concurs incepe in ziua publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs, si se incheie cu 15 zile calendaristice inaintea desfasurarii primei probe de concurs.
 • (2) Anunturile se publica cel putin prin urmatoarele modalitati:
 • a) la loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web al institutiei de invatamant superior;
 • b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
 • c) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;

Art. 4
Pe pagina web a concursului si pe site-ul web al institutiei de invatamant superior vor fi publicate, cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data limita pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidatii inscrisi si cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal, in sensul legii, urmatoarele:
a) curriculum vitae;
b) fisa de verificare a indeplinirii standardelor minimale.

Aceasta inseamna ca orice candidat sau cetatean poate afla si evalua candidatii la respectivul concurs.  Iar daca este un singur candidat, tot trebuie sa indeplineasca criteriile minimale, nu ocupa postul in lipsa concurentei si in virtutea relatiilor privilegiate cu sefii respectivei institutii.

A doua importanta schimbare fata de actuala situatie este ca HG decide standardele minime si obligatorii, valabile pentru intreg sistemul de invatamant, la inscrierea in concursul de ocupare a posturilor didactice si de cercetare din invatamantul superior, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) si art. 295 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, numite in continuare standarde minimale nationale. Universitatile pot opera si alte standarde proprii, dar „standardele universitatii nu pot deroga de la standardele minimale nationale” (art. 1, alin 3).

Aceste standarde minimale sunt acum in procedura de elaborare la CNATDCU, presupun ca vor tine cont de vizibilitatea internationala a operei stiintifice a candidatilor.

Art. 5
(3) Concursurile au caracter deschis.
La concurs pot participa persoanele care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs, fara nicio discriminare, in conditiile legii.
(4) Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime si nu poate contine prevederi care sa dezavantajeze candidatii din afara institutiei sau din afara tarii.

De remarcat ca intre conditii nu mai exista vreuna referitoare la vechime, asa cum este in prezent, o cale pentru tinerii valorosi sa intre in competitie pentru posturi si/sau functii oricat de inalte.

Sunt stabilite si incompatibilitatile necesare pentru persoanele angrenate in derularea concursurilor:
Art.6 (2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care:
 • a) sunt soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai multi candidati;
 • b) sunt angajate in aceeasi institutie cu un candidat care detine o functie de conducere si sunt subordonate ierarhic candidatului;
 • c) sunt asociati cu un candidat in societati comerciale in care detin fiecare parti sociale care reprezinta cel putin 10% din capitalul societatii comerciale;
 • d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, in ultimii 5 ani anteriori concursului;
 • e) beneficiaza ori a beneficiat in ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natura din partea unui candidat

Art. 10
 • (1)Institutia de invatamant superior poate sa organizeze concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post didactic sau de cercetare numai dupa publicarea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a postului scos la concurs in Monitorul Oficial.
 • (5) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului verifica structura posturilor, in raport cu prevederile legale in vigoare.
 • (6) Declansarea procedurilor de concurs poate fi demarata doar dupa publicarea in Monitorul Oficial a postului scos la concurs.
 • (7) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de catre directorul departamentului sau conducatorul scolii doctorale in structura caruia se afla postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul scolii doctorale si de consiliul facultatii.

Fata de proiectul de metodologie nu se mai vorbeste de „avizul” ministerului ci de publicarea, de catre minister, a postului scos la concurs in Monitorul Oficial. Este o concesie facuta autonomiei universitare dar si faptului ca actuala metodologie, ca si Legea Educatiei Nationale,  nu discrimineaza intre universitati de stat si private. Adica, indiferent de forma de proprietate toate universitatile se supun acelorasi reglementari. (inclusiv prezentei reglementari).

Aceasta este o consecinta a Deciziei 731 a Curtii Constitutionale a Romaniei, din 7 mai 2009, care constata:

„In acest sens, Curtea observa ca prevederile constitutionale consacra si garanteaza o singura forma de autonomie, si anume cea universitara, indiferent ca este vorba de invatamantul superior de stat sau de invatamantul superior particular, autonomie al carei continut trebuie sa fie identic in ambele cazuri.”
Ori, era dificil sa ceri unei universitati private sa-i cenzureze ministerul, prin aviz, politica de angajare a cadrelor didactice.

Intrebarea ramane: este corecta interpunerea ministerului in procesul intern de scoatere la concurs si derularea propriu-zisa a concursului? Fata de fenomenele negative constatate in trecut, fata de faptul ca societatea a mandatat  guvernul,  ministerul, sa gestioneze  banii stransi din taxe si impozite, fata de faptul ca zona de reglemntare, control si sanctiune administrativa este slab reprezentata, mi se pare corecta aceasta interpunere. Poate se va reusi o stavila in calea abuzurilor si neregulilor din invatamantul universitar.

La art. 11  sunt prevazute conditiile de ocupare a functiilor, ca de exemplu pentru profesor universitar:
(8) Pentru functiile de profesor universitar sunt necesare cumulativ:
 • a) detinerea diplomei de doctor;
 • b) detinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate obtinut inaintea intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
 • c) indeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) al Legii educatiei nationale nr. 1/2011;

Cea mai importanta prevedere ar fi fost „detinerea atestatului de abilitare”, un filtru inventat de actuala lege, pentru a elimina titlurile, doctoratele si atestatele obtinute in trecut pe bani sau influenta politica. Din pacate, prevederea a fost indulcita cu „detinerea dreptului de a conduce doctorate obtinut inaintea intrarii in vigoare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011”. Si daca acest drept a fost obtinut in trecut in conditii cel putin dubioase? Iata o prima cedare la fermitatea cu care ne obisnuise ministrul Funeriu.

Art. 16 mai aduce o noutate:

2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, din institutiile de invatamant superior si de cercetare din lista aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale 1/2011, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului.

Art 21:
Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de concurs pe baza dosarului de concurs si, aditional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzand prelegeri, sustinerea unor cursuri sau altele asemenea, conform metodologiei proprii. Pentru toate posturile pe perioada nedeterminata, cel putin o proba de concurs este, obligatoriu, reprezentata de o prelegere publica de minim 45 de minute in care candidatul prezinta cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta proba contine in mod obligatoriu si o sesiune de intrebari din partea comisiei si a publicului. Institutia de invatamant superior anunta pe pagina web a concursului ziua, ora si locul desfasurarii acestei probe, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii probei.

In principiu, toate aceste probe ar trebui sa elimine jocurile de culise, caile spre nepotisme, iar transparenta ar putea sa devoaleze inca din start toate aranjamentele mai mult sau mai putin pe sub masa. Vom vedea, dupa primele concursuri.

In fine, componenta comisiei de concurs vine sa completeze toate aceste masuri de siguranta luate de minister, in aplicarea legii.

Exemplificam cu comisia pentru concursul in vederea ocuparii functiei de profesor universitar.

Art. 23 (1) Comisia de concurs este formata din 5 membri, incluzand presedintele acesteia, specialisti in domeniul postului scos la concurs sau in domenii apropiate.
(6) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul I sau cercetator stiintific gradul II, cel putin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie din afara institutiei care organizeaza concursul, din tara sau din strainatate
(7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu exceptia posturilor din domenii stiintifice cu specific romanesc si a celor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, cel putin un membru al comisiei are un contract de munca, la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a scoaterii la concurs a postului, cu o institutie de invatamant superior si de cercetare din strainatate, care este inclusa pe lista aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(8)Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba un titlu didactic sau de cercetare superior sau cel putin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din strainatate, sa indeplineasca standardele universitatii corespunzatoare postului scos la concurs, prevazute la art. 1 alin. (2).

Adica, din 5 membri ai comisiei 3 sunt din afara universitatii, din care unul din strainatate.
In concluzie, este cert ca metodologia are prevederi ce reprezinta un pas inainte in reformarea si modernizarea invatamantului superior. Ramane sa vedem daca ingeniozitatea specific romaneasca nu va gasi cai si mijloace sa le ocoleasca.

Si mai este ceva.

Trebuie ca toti oamenii din sistem, preocupati si de  viitorul pe termen mediu si lung al tarii, sa formeze o masa critica care sa puna in opera legea principala si legislatia secundara. Existenta cadrului legislativ constituie  premisa schimbarii, nu si conditia suficienta pentru asa de intarziata schimbare in bine a invatamantului romanesc.​
Citeste mai multe despre     |   | 

  
8730 vizualizari
 • 0 (0 voturi)    
  Frectie la picior de lemn (Vineri, 6 mai 2011, 11:30)

  Andrei [anonim]

  Pai aia cu membrii comisiei din afara univ, exista si acum (inclusiv la tezele de doctorat care se dau pac pac)! Ca sa nu mai vorbim ca fiecare univ, are relatii "privilegiate" cu univ din afara ... deci si profesori straini care "dau" o mana de ajutor in caz de nevoie. Am avut eu un astfel de profesor strain in comisia de evaluare. Deci sa nu ne imbatam cu apa rece, legat de membrii din afara. In definitiv ultimul cuvant ar tb sa il aiba (asa cum este normal) SEFUL DE CATEDRA. Ca doar el o sa stea cu persoana respectiva in urmatorii ani! Ar fi culmea sa treaca membrii comisiei peste seful de catedra! Partea cu cele 10 pagini de dezvoltare profesionala seamna cu intrebarea de la interviu: unde te vezi peste 5 ani! Total inutila in acest caz, o sa citeasca membrii comisiei cele mai halucinante povesti SF din viata lor! Singurul lucru care mi se pare aberant total este eliminarea criteriului de vechime! Parerea mea este ca intr-o cariera didactica, conteaza foarte mult. Cel putin posturile de conferentiar si profesor ar tb sa aiba criteriul de vechime atasat. Posturile de asistent si lector e ok sa fie degrevate de acest criteriu, dar nu si cele superioare unde experienta la predare, tb sa fie decisiva! Iar faptul ca se spera ca posturile sa nu fie ocupate tot de membrii catedrei respective, care avanseaza.... ha ha ha! Ghici: tot un membru al catedrei va lua postul si nu cineva din afara, nu de alta dar postul se scoate atunci cand pers respectiva este pregatita sa il ia. Si asa este normal, se intampla peste tot in privat.
  • 0 (0 voturi)    
   seful de cclica, nu de catedra (Vineri, 6 mai 2011, 20:03)

   CMC [anonim] i-a raspuns lui Andrei

   Seful de catedra este ales - fara sa fie verificat din punct de vedere stiintific - si poate fi paralel cu orice are legatura cu stiinta. Traditional, la noi, isi urmareste mai ales interesele clientelare.
 • 0 (0 voturi)    
  metodologie noua, clientelism vechi (Vineri, 6 mai 2011, 15:06)

  CMC [anonim]

  Problema cheie a metodologiei este legata tocmai de puterea directorului de departament, care poate face "ce vrea muschii lui" cu posturile din subordine: cand ii convine le scoate la concurs, cand ii convine le da la plata cu ora, cui doreste.
  Cum seful da orele cui vrea, isi poate mentine cat vrea clientela care il alege .
  Sigur, daca s-ar impune conditii minimale (de exemplu sa fie habilitat), nu ar mai putea ajunge nulitati ca directori de departament. Dar cum asa ceva nu se intampla - prin prisma legii - vom avea tot doua piramide: una a valorii si una a functiilor obtinute clientelar (vanzand alegatorilor cam tot ce este in catedra - in cazul de fata orele la plata cu ora).
  Pentru ce trebuie sa existe posturi la plata cu ora, care nu sunt scoase obligatoriu la concurs? Ca sa aiba ce sa manipuleze sefii?
 • 0 (0 voturi)    
  No comment (Vineri, 6 mai 2011, 15:13)

  Gigi Amoroso [anonim]

  Bine ca peste doi ani legea asta se va schimba dar vor fi cativa ani pierduti din cauza ca unii se cred datori cu inca o reforma.
 • 0 (0 voturi)    
  puncte tari. puncte slabe (Vineri, 6 mai 2011, 15:21)

  Gigel Militaru [anonim]

  Andrei iti inteleg pesimismul: romanii sunt in stare sa perverteasca orice. Au devalizat si sistemul ISI prin inflatia de reviste romanesti cotate ISI vor fenta si aceste comisii.

  La obiect: metodologia asta are citeva puncte tari dar si unul extrem de slab. Unul din punctele tari vizeaza transparenta si intenationalizarea concurusurilor. Nu se mai pot face concursuri ascunse nestiute de nimeni decit de organizatorul concursului (seful de catedra, decan) si PILA lor care trebuia sa cistige.

  Din acest motiv includerea in LEN a solicitarii Edu Cer ca toate posturile scoase la concurs sa fie publicate pe site-urile universitatilor si pe un site special al ministerului este un foarte mare pas inainte. Faptul ca ministru a inclus in lege asta e un mare pas inainte. Nu e suficient si acum vorbesc de punctele slabe ale metodologiei. Indentific doua puncte slabe care sunt majore.

  - Nu se specifica ce se intimpla anual cu posturile vacante dintr-o facultate. Daca directorul de departament nu vrea sa le scoata la concurs pentru a le tine pentru clientela la plata cu ora sau pentru a le tine pana cind vreo pila a sefilor de gasti universitare vor sa vina la concurs asa va fi. LEN si Metodologia trebuia sa splecifice clar ca anual orice post vacant se scoate la concurs public chiar si pe perioada determinata -- chiar daca este tinut in regim de plata cu ora. Cum e in sistemul preuniversitar.

  - Al doilea punct slab e ca NU se pedepsesc diretorii de departamente si membrii comisiilor de concurs care ARANJEAZA si TRINTESC un concurs --- dind cistigator un candidat cu performante stiintice mult mai slabe (dar cu PILE) decit alt contra cadindat.

  Metodologia trebuia sa prevada modalitatea de contestare (prin care ministru si CNADTU sa numeasca eventual alta comisie de concurs -- internationala) in cazuri de tipul acesta. Iar daca noua comisie invalida rezultatele concursului trucat membri aranjori ai concrusurilor trebuiau sanctionati pana la excludere din sistem.
  • 0 (0 voturi)    
   Nu sunt de acord (Sâmbătă, 7 mai 2011, 12:37)

   parerea mea [anonim] i-a raspuns lui Gigel Militaru

   Sistemul ISI este un sistem prost daca a putut fi devalizat iar romanii merita nota 10 cu steluta pentru ca au gasit "calcaiul lui Ahile" al sistemului. Nici pe la straini nu este de nota zece totul. Vezi de exemplu targurile de inventii de la Geneva si Bruxelles. Ciudata asocierea de cuvinte - targ si inventie - nu-i asa ? Ei sunt in legalitate si fac bani vanzand "credibilitate pentru tampitii din tarile inapoiate". Prilej de cheltuiala si festivism pentru tampiti si 'politici'. Si aici romanii s-au invartit ptr ca sunt eminamente destepti !

   Despre sistemul devalizat ISI - cei de la ISI au avut o politica de marketing buna si de aceea romanii care nu au fost iesiti niciodata in strainatate la cercetare au preluat rapid ideea inoculata de alti romani isteti (jos ad-astra !) care au dorit sa intre in politica - oportunisti dovediti acum. Sistemul de evaluare ISI per-se se aplica in tari mai putin dezvoltate din punct de vedere stiintific doar pentru ca nu exista evaluatori de valoare in domeniu. Oare de ce in US in universitati nu se intra pe baza de kilograme ISI ?! Bravo romanilor care au demonstrat "cu ce se mananca" sistemul ISI. Romani de nota 10. Oricum, inteleg ca la noi tendinta este spre evaluare prin experti straini, deci nu mai conteaza kilogramele ISi. Nici ad-astra. Evident vor conta publicatiile de valoare in reviste si conferinte de stricta specialitate. Adica, contributia stiintifica. Poate fi masurata contributia ! De un expert. In legatura cu acest aspect ... de ce ar conta doar citarile in ISI-uri ? De ce nu si in lucrari de conferinte ? Mai ales daca sunt conferinte importante in domeniu ?! Doar aici pe meleagurile mioritice este asa...ISI si ISIsoare ... O citare (daca nu este smechera, evident, si vine de la co-nationali sau straini cu care deja ai colaborat) este o citare. Oricum, doar calitatea ideilor ar trebui sa conteze. Dar la noi ca la noi.
 • 0 (0 voturi)    
  aberatii a la noi (Vineri, 6 mai 2011, 16:39)

  CMC [anonim]

  "...iar posturile de conferentiari si profesori vor fi deblocate atunci cand starea economiei si finantelor tarii va permite acest lucru."

  Adica, in baza filosofiei ministrului sunt bani sa plateasca posturile ocupate de profesori si conferentiari care nu merita si nu sunt bani sa ii promoveze pe cei care ar merita, in baza noilor grile.

  Halal reforma la ministrul asta...

  Si daca tot vrem sa pastram "status quo-ul", sa facem totul cat mai birocratic si cu mai multe hartii si dosare, ca sa para ca lucram.
 • 0 (0 voturi)    
  Bune si mai putin bune (Vineri, 6 mai 2011, 21:04)

  Sorin [anonim]

  Mie mi se pare o porcarie chestia cu profesorul din strainatate. Sa facem o scurta analiza. Cine il invita? Pai, am putea crede ca Universitatea organizatoare a concursului. Bilet dus intors in cursul saptaminii - 800 de euro, hotel 1-2 zile - 400 euro, 4 mese - min 200 euro + indemnizatie - min 400 euro ca doar nu o sa vina asa, de dragul lui Funeriu = 1800 - 2000 euro. Nici o universitate nu va plati vreodata acesti bani. Cel care va trebui sa plateasca este candidatul! Bun, acum sa vedem care candidat - de vreme ce vorbim de bani negri! Ala care trebuie sa cistige sau singurul inscris. Asa se face ca dupa ce suntem timpiti si corupti am ajuns sa mai si exportam coruptia. Cit despre criteriile noastre ce sa mai vorbim.
 • 0 (0 voturi)    
  Sunt rele toate... (Sâmbătă, 7 mai 2011, 10:49)

  ... doar ca... [anonim]

  Problema profesorului din strainatate este simplu de rezolvat. Personal cred ca era necesara si ptr postul de conferentiar. Recenzorul strain din comisie poate primi materialul de recenzat prin e-mail/ internet si poate furniza rezultatul la fel. Pana cand se vor gasi bani pentru invitarea profesorului la astfel de examene. In mod normal, ar fi trebuit ca 'strainul' sa se fi intalnit cu candidatul pe la conferinte de-a lungul anilor. Nu intram aici in dezbateri, cunoastem situatia.
  'Strainul' din comisie trebuie sa fie cineva care chiar stie ce s-a publicat in domeniul respectiv. Nu sunt matematician dar realizez ca pentru cineva care publica in algebra este necesar un specialist in algebra nu in ecuatii diferentiale. Probleme ar aparea daca 'strainul' vrea sa vada pe viu 'miscarea' unui robotel ca si contributie. Aici nu am raspuns.

  Dupa parerea mea este o scapare a LEN - cred ca ar trebui la nivel national numiti specialisti straini (fara DNA romanesc) care sa valideze aceste comisii. Adica alti 'straini', unul pe specializare (unul pentru matematica, unul pentru arhitectura, unul pentru mecanica...) care sa numeasca comisiile. De ex., pentru matematica ar trebui sa existe 'strainul' care il numeste pe algebristul din comisie si este de acord cu romanii algebristi din comisie propusi de CNAD...

  Cat despre planul de dezvoltare profesionala - o aiureala care nici nu merita comentata. Dar intr-adevar cele 45 minute de dezbatere a planului ar obliga 'strainul' sa fie prezent. Unde nu e cap vai de picioare, nu-i asa ? Sau d-l ministru isi da cu stangul in dreptul.

  In rest, cred ca este o utopie reforma ministrului Funeriu din moment ce nu triaza conferentiarii si profesorii 'emanati' anterior. Este adevarat, niciodata nu a promis sa faca asa ceva doar ca prin prisma lozincii "reforma in invatamant" se impunea sa inceapa cu asa ceva.
 • 0 (0 voturi)    
  Sugestie (Sâmbătă, 7 mai 2011, 11:40)

  bine-intentionatul [anonim]

  Cum statul nu isi permite alti conferentiari si profesori pe moment, sugerez ca ministrul sa isi testeze noua metodologie pe cei care deja au aceste titluri. Un fel de testare nationala - pentru reatestare pe post. Va descoperi singur - ministrul - care sunt punctele slabe ale metodologiei sale si le va ajusta. Iar carcotasii vor fi in pozitia de a recunoaste intelepciunea ministrului.
  In plus, anticipez un motiv pentru ministru de a dovedi ce au facut rau si foarte rau inaintasii. Motiv de politica de calitate.

  Un aspect anticipat important - decanii, rectorii, prorectorii si sefii de catedra vor gasi resurse financiare sa aduca profesori din strainatate in comisiile dumnealor. Cred ca vor fi spectacole splendide ale genialilor care ne conduc. Exceptiile nu sunt incluse.
 • 0 (0 voturi)    
  forme fara fond (Sâmbătă, 7 mai 2011, 16:27)

  Paul [anonim]

  Dupa parerea mea sunt forme fara fond. Singurul lucru care va fac diferenta cu adevarat, dar care nu cred ca va rezista prea mult sunt criteriile minime de promovare.

  Problema principala este lipsa concurentei intre cadrele didactice pentru un post. Iar lipsa concurentei nu este legata ca faptul ca nu sunt lasati sa promoveze tinerii (majoritatea nici nu indeplinesc criteriile minime), ci de faptul ca mobilitatea fortei de munca in domeniu universitar este inexistanta. De ce ar pleca un conferentiar de la Timisoara sa devina profesor la Bucuresti, Cluj sau Iasi? Concurenta cu 2 pe un loc este inexistenta pentru simplu motiv ca nu sunt canditati.

  Lucrurile s-ar schimba cu adevarat daca conditiile din tara ar fi la macar 60%-70% in raport cu conditiile din Europa de vest (nu mai spun America), iar romani plecati in strainatate ar fi incurajati sa vina se intoarca in tara. De fapt acesta a fost adevaratul motor al dezvoltarii Romaniei intre cele 2 razboaie mondiale.

  Fara acesta fapt nu va fi concurenta reala si totul este numai forma fara fond!
  • 0 (0 voturi)    
   in intregime de acord (Duminică, 8 mai 2011, 12:05)

   andu [anonim] i-a raspuns lui Paul

   1. asa e, nimeni nu vrea sa plece de la Cluj la Iasi sau invers. Din mai multe motive: "aclimatizarea" mai dificila, modul "rece" in care va fi primit, lipsa unei locuinte, salariile destul de mici si tot asa... Iar din vest sa vina cineva pe post de conf sau prof pentru 400-1000 euro... e o utopie.
   2. faza cu proful din afara e iar "rezolvabila", caci oricum ar fi invitati cunoscutii, prietenii... si, sa nu uitam, in afara, in mediul univ., mai sunt si romani.
   3. toata povestea e frectie la piciorul de lemn, din simplul motiv ca insusi ministrul a spus ca se vor debloca posturile cind isi va reveni economia, ceea ce inseamna ca pina la alegeri nu cred, deci de prin 2013, cind va fi USL la putere. USL care, printre primele masuri, va ajusta legea pt. a sustine propriile interese. Si uite asa ne facem ca reformam educatia si cercetarea. Funeriu e bine intentionat, insa va iesi iar o struto-camila marca Ro.
 • 0 (0 voturi)    
  inaintam inapoi (Duminică, 8 mai 2011, 12:44)

  Dedalus [anonim]

  In privinta universitatilor de stat, e treaba lor cum fac, pot pune si criterii paranormale.

  Nu pircep insa de ce a ajuns statul sa se ocupe si de cate femei de servici trebuie sa fie la o universitate particulara si cum trebuie sa-si orignizeze acestea procesul de invatamant.

  Practic, daca eu vreu sa il aduc pe Justin Biber sa-mi predea la FAcultatea de Muzica, nu pot dupa criteriile si metodologia pranormalilor astora, in timp ce pot angaja cu brio un pappagal prafuit care a publicat zeci de articole imbecile in revise cotate ISI dar pe care nu le citeste nimeni.

  Cu cat statul va reglementa mai mult, cu atat ne vom baga mai adanc in kkt-ul asta care se numeste (nu stiu de ce) "invatamant".

  Toata lumea aunonomizeaza, leaga studiile de piata, promoveaza specializarile, mai putin in Ro, unde dinozaurii din minister si din ARACIS nu stiu cum sa mai faca sa aduca inapoi comunismul.
 • 0 (0 voturi)    
  Catavencu fara scoala e ca k ... fara oala (Duminică, 8 mai 2011, 12:48)

  Dedalus [anonim]

  Pentru ca sa isi revina economia, exact de invatamant e nevoie. Cu inculti si imbecili nu isi va reveni.

  Ori, ce zice domministru? Ca "va debloca posturile cand isi va reveni economia".

  Domnule, asemenea aberatie monumentasla ar merita premiul Ig-Nobel pentru Economie!

  Domnule, cum e cu "societatea cunoasterii"? Aud? Nu domnia ta sustii Strategi Europa 2020, unde scrie clar ca una din initiativele emblematice e fix legata de dezvoltarea invatamantului?

  Pai, domminstru, una vorbim si alta fumam?!
 • 0 (0 voturi)    
  HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei (Miercuri, 18 mai 2011, 21:57)

  Anonim [anonim]

  Rugaminte pentru cei ce detin textul acestei hotarari:
  Am cautat HG in Monitorul Oficial on-line insa nu apare, sau cel putin eu nu am reusit sa gasesc. Asa ca rugamintea mea este sa imi spuneti de unde pot descarca textul HG aprobate.
  Va multumesc anticipat.
  • 0 (0 voturi)    
   hg ocupare posturi in invatamant (Joi, 26 mai 2011, 22:27)

   aha [anonim] i-a raspuns lui Anonim

   A aparut azi 26.05.2011 in M.O., este HG 457 din 26.05.2011


TOP5

Ultimele
stiri
  Nu există niciun articol deocamdată în această categorie

FORUM

Ultimele
discutii